Skip to content

CDA Wassenaar: onze inwoners staan centraal met goedgekeurde begroting en CDA moties

3 november 20233 minute read

“Voorzitter, vanmiddag sta ik hier in opperbeste stemming”, zo begon CDA fractievoorzitter Saskia Ettema-Walkate de begrotingsbehandeling op 31 oktober. De CDA fractie is verheugd over de solide begroting waarin het College op krachtige wijze gevolg heeft gegeven aan maatschappelijke voorzieningen die een overheid moet realiseren. De begroting is sluitend. Daar gaat het om. En, zónder lastenverhoging voor de inwoners van Wassenaar.

Saskia Ettema en Sabrina Everard. Fotocredit: PR

Voormalig Tweede Kamerlid “Boer” Koekoek werd zelfs aangehaald: “Voorzitter, wat heb ik aan al die cijfers, ik wil het over de feiten hebben!” om duidelijk te maken dat het CDA werkt op basis van feiten, zoals een sluitende begroting, Euro 2,5 tot 4 miljoen aan afschrijvingen (“sparen” voor nieuwe voorzieningen) en een gemeente die voorzieningen daadwerkelijk  realiseert. Dat de liquiditeit daardoor daalt is júist een positief teken.

Ook had het CDA drie moties ingediend met het doel om onze inwoners beter te informeren. En om het vertrouwen in de overheid te versterken. Voor het Verkiezingsprogramma sprak het CDA met organisaties en inwoners. Behoefte aan heldere informatie was er. En die is er nu nog steeds:

  1. Informatie in de krant over raadsonderwerpen en wanneer ze behandeld worden om te zorgen voor duidelijke verwachtingen naar de inwoners. Dit versterkt ook het democratische proces.
  2. Informatie over mogelijkheden om afval een tweede leven te geven waarbij kringloopwinkels en andere initiatieven overzichtelijk en met contactgegevens worden genoemd. Dan wordt het makkelijker om te weten waar je kleding, meubels en andere spullen kwijt kan. Daardoor vermindert het restafval en werken we aan een meer duurzame samenleving.
  3. Informatie aan huiseigenaren over de monumentale status van hun pand. We koesteren ons erfgoed en informeren, stimuleren en faciliteren door de gemeente was één van de afspraken uit het Coalitie Akkoord. Het CDA is erg blij dat eigenaren in het kader van de actualisering van de Erfgoedvisie actief zullen worden benaderd.

Jongeren stonden ook centraal voor het CDA. Een toezegging over het openstellen van het Jongerencentrum op een weekend dag vanaf het voorjaar van 2024 (pilot) is een opsteker waar het CDA blij mee is. Vragen om álle jongeren te benaderen bij voorstellen over jeugdparticipatie en dus ook jongeren die buiten Wassenaar naar school gaan, was een ander verzoek van het CDA. Dat ouderen meer gaan participeren waardoor we samen met elkaar kunnen organiseren wat nodig is; ook positief.

Het CDA stelt onze Wassenaarse inwoners centraal en werkt dus lokaal.

CDA Wassenaar: settema@wassenaar.nl severard@wassenaar.nl rbeerepoot@wassenaar.nl

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top