Skip to content
Archieffoto. Fotocredit: Herman van der Woude

Gemeenteraad keurt begroting 2024 goed

4 november 20233 minute read

De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag zonder amendementen (wijzigingsvoorstellen) de begroting voor het komende jaar goedgekeurd. Het debat verliep over het algemeen soepel en focuste op de gemeentefinanciën.

De oppositie binnen de gemeenteraad uitte haar twijfels over het (toekomstig) financiële beleid van de gemeente. Zo maakte Jeroen Gankema (LokaalWassenaar) zich zorgen over de opbouw van schulden voor de gemeente in 2025 en benadrukte het belang van financiële stabiliteit. Hij pleitte voor een behoudend investeringsprogramma en noemde het centrumplan als voorbeeld daarvan. Sonja Hibbert (GroenLinks) maakte zich zorgen over de uitvoeringscapaciteit van de gemeente en pleitte voor middelen voor daadwerkelijke uitvoering.

Wethouder Laurens van Doeveren benadrukte dat sprake is van een structureel gezonde begroting. Hij gaf daarbij onder meer aan dat nieuwe investeringen, zoals het centrumplan, nog door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd en dat schulden de zelfstandigheid van de gemeente niet in gevaar gaan brengen. Wat betreft het jaar 2026 sprak hij uit dat de de bijdrage van het Rijk aanzienlijk gaat afnemen met veel impact op de begroting voor dat jaar. Tegelijkertijd was hij hoopvol dat een nieuw kabinet het financiële leed voor gemeenten gaat verzachten.

Vlam in de pan

Dat ging er bij Henri Hendrickx (HvW) niet in. Hij toonde zich ronduit kritisch over de voorliggende begroting, mede in het licht van het gevreesde ‘ravijnjaar’ 2026. Hij gaf aan niet te geloven dat een nieuw kabinet daaraan iets gaat doen om te zorgen dat gemeenten dan minder geld mislopen. In zijn ogen was de behoefte aan investeringen in de komende jaren te hoog in verhouding tot de beschikbare liquide middelen. Dit was tevens een spaarzaam moment dat in de gemeenteraad even de ‘vlam in de pan’ was. Hendrickx toonde zich fel in een rechtstreeks debat met wethouder Van Doeveren. “Dit is pure crap,” met verwijzing naar de begroting. Hij uitte zijn ongenoegen over het gebrek aan begrip in de gemeenteraad en verklaarde dat hij niet voor de gek gehouden wilde worden, vooral niet door de burgemeester. Henri Van Smirren en Saskia Ettema riepen daarop tot matiging in de toon van het debat.

Solide begroting

Vanuit de coalitiefracties klonk tevredenheid over de voorliggende begroting. Charlotte Rogge (VVD) noemde het een ‘robuust financieel beleid’. Saskia Ettema (CDA) was blij met de solide begroting en Rogier Krabbendam (D66) benadrukte dat de gemeente financieel weerbaar was. Henri van Smirren (PvdA) verklaarde dat de gemeente binnen de grenzen van goed bestuur bleef. Ben Paulides (DLW) noemde het een financieel degelijke begroting. De meerderheid binnen de gemeenteraad was het daarmee eens, zo bleek bij de stemming over de gemeentebegroting. Zonder wijzigingsvoorstellen werd deze goedgekeurd. Alleen de fracties van Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar stemden tegen.

Aangenomen moties

De gemeenteraad heeft tijdens de zitting over de begroting een drietal moties aangenomen. Dit betrof:

Motie CDA PvdA DLW VVD – informatievoorziening door gemeente in Wassenaarse media

Motie CDA PvdA DLW D66 VVD – Informatie gemeente voor vermindering van restafval en hergebruik tweede leven

Motie CDA PvdA DLW VVD – informeren huiseigenaren ihkv actualiseren Programma Erfgoedvisie

Tags

DebatGemeentebegrotingMotiesRaadsvergaderingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top