Skip to content

PvdA: de mens staat centraal!

9 november 20232 minute read

Naar aanleiding van toeslagenaffaire is er een maatschappelijk debat gevoerd over de vraag hoe de overheid naar de burger kijkt. Een relatie die gaandeweg steeds meer is gebaseerd op wantrouwen. De een vertrouwt de ander niet meer. Oorzaak en gevolg. Dat geldt op landelijk niveau in de relatie met de grote landelijke uitvoeringsorganisaties maar ook op gemeentelijk niveau geldt dat net zo goed bij het verstrekken van uitkeringen en aanvragen in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. In de ogen van de PvdA-fractie hebben vorige colleges met betrekking tot de wmo de laatste jaren de verkeerde insteek gekozen door vooral de kosten centraal te stellen onder het motto: “alleen als je het echt nodig hebt springt de gemeente bij.  Dus niet kijken wat nodig is maar scherp kijken naar wat “echt’ nodig is en daarmee een drempel opwerpend voor hen die het toch al zo lastig de weg naar de overheid weten te vinden. Wat de PvdA-fractie betreft verleden tijd! In het coalitieakkoord is dan ook door VVD, CDA, D66, DLW en de PvdA afgesproken dat de mens weer centraal staat bij de uitvoering van beleid in het sociaal domein door de gemeente Wassenaar. 

Commissielid en woordvoerder sociaal domein Marvin van der Nat: “de inzet van de PvdA tijdens de coalitieonderhandeling was er niets voor niets. Vanuit ons mensbeeld gaan we uit van vertrouwen in de burger en kijken we ook op die manier naar verzoeken in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. De mens weer centraal. Dat is ook in het coalitieakkoord zo opgenomen.”

Marvin vervolgt: “We zijn ook verheugd dat het huidige college er alles aan doet om de wachtlijsten in het sociaal domein probeert weg te werken, de inclusieagenda gaat uitvoeren en de wens van respijtzorg oppakt, waardoor de taken van mantelzorgers tijdelijk worden overgenomen. Zo kunnen mantelzorgers even op vakantie of een adempauze te nemen.  Al deze ontwikkelingen moeten ertoe leiden dat het vertrouwen van inwoners in de overheid weer toeneemt.  De overheid is er immers voor de burger en helpt waar dat kan en niet waar dat echt moet!

Tags

.GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top