Skip to content

Wassenaarse VVD: Verkeersveiligheid en bereikbaarheid prioriteit

9 november 20232 minute read

Afgelopen maandag is het wegencategoriseringsplan besproken in de Commissie Fysieke Leefomgeving. Een plan waarin verkeersveiligheid bovenaan staat, maar waarin ook aandacht is voor bereikbaarheid. De Wassenaarse VVD is verheugd dat het College ook op het gebied van verkeer voortvarend aan de slag is.

Verkeersveiligheid blijft prioriteit

Vanuit de Wassenaarse VVD-fractie heeft Matthijs Stekelenburg het verkeersdossier recent overgenomen van Charlotte Rogge, die recent fractievoorzitter is geworden. Matthijs: “Of je nu fietser, voetganger, automobilist of OV-reiziger bent: deelnemen aan het verkeer moet voor iedereen zo veilig mogelijk zijn.” Verkeersveiligheid is voor de Wassenaarse VVD dan ook niet voor niets een belangrijk speerpunt.

Sluipverkeer weren

Matthijs Stekelenburg en Charlotte Rogge. Fotocredit: PR

Verkeer dat niets te halen of te brengen heeft in ons dorp, moeten we zoveel mogelijk weren. Omdat in het voorliggende plan een aantal (ontsluitings)wegen wordt afgewaardeerd van 50 km/u naar 30 km/u, zal het sluipverkeer hierdoor afnemen. De meeste wegen in Wassenaar zijn overigens al 30 km/u wegen, maar door de aanpassingen die nu voorgesteld zijn zullen uiteindelijk bijna alle wegen in ons dorp 30 km/u wegen zijn. Er blijft één oost-west en één noord-zuid verbinding over op 50 km/u. Dit is o.a. van belang voor de bereikbaarheid en het openbaar vervoer.

Handhaving en participatie

In de commissievergaderingen afgelopen week heeft de Wassenaarse VVD aandacht gevraagd voor goede handhaving op verkeersregels, waaronder de juiste snelheden (of dat nu 30 of 50 km/u is). De wethouder heeft dit toegezegd als inspanningsverplichting. Wat de Wassenaarse VVD betreft is dit wegencategoriseringsplan evenwichtig en een goed startpunt. Het is – en blijft – wel belangrijk dat inwoners kunnen inspreken op de afzonderlijke uitwerkingsplannen die nog volgen, hier hebben wij als fractie dan ook nogmaals op gehamerd.

Vragen of opmerkingen n.a.v. dit artikel? Stuur een e-mail naar Matthijs Stekelenburg (woordvoerder) mstekelenburg@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVD WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top