Skip to content

Geringe inspraak zorgt voor zwalkende verkeersvisie

10 november 20232 minute read

In het raadsvoorstel staat het volgende geschreven; in Wassenaar willen we de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren.

Ondanks alle maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren zien we dat de afgelopen jaren het aantal verkeersslachtoffers in Nederland weer toeneemt. Uitgangspunt van de gemeente is de verbetering van de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn ook de leefbaarheid, tegengaan van geluidshinder ook heel belangrijk voor Wassenaar. Net zoals het terugdringen van sluipverkeer waardoor de luchtkwaliteit zal verbeteren. Geen wonder dat het overgrote deel van de Wassenaarse bevolking vóór een 30kilometer dorp is, met uitzondering van wellicht diegenen die zulke grote tuinen hebben dat ze geen last hebben van het verkeer en zelf snel het dorp willen verlaten.

Gelukkig schrijft het college dan ook in haar raadsvoorstel: We hebben de ambitie om bijna overal in de bebouwde kom de snelheid van 30 km/u te behouden of in te voeren. Waarom zou je het niet helemaal doen? Het scheelt 5 miljoen euro die je nu gaat uitgeven aan wegaanpassingen, het is voor iedereen duidelijk hoe hard je waar mag rijden; het vergroot de leefbaarheid in ons dorp. En invoering kan op de korte termijn. Het enige nadeel is dat je er twee minuten langer over doet om van Zuid naar Noord te rijden.

Dus alle zorgen en protesten van alle bewoners, die hebben ingesproken, al dan niet verenigd in buurt- of wijkverenigingen zijn met 30 km invoering in één klap van de baan. Geen waterbedeffect, geen sluipverkeer, geen kapitaalvernietiging, geen bomen tegen de vlakte … 

De wethouder geeft aan dat er bij de individuele wegindeling nog inspraak van inwoners mogelijk is. Maar de categorisering is nu aan de orde; besluiten die je nu neemt, zijn rechtstreeks van invloed op de wegindeling van straks. Daarom moet je de inwoners nu betrekken bij dit soort fundamentele besluiten. Het feit dat het college steeds zwabbert tussen de door hen zo geliefde CROW richtlijnen en tegelijkertijd spreekt over maatwerk geeft ook geen vertrouwen. Waarom moest een goed fietspad aan de Schouwweg onlangs weg terwijl maatwerk kennelijk wel kan?

Voor Lokaal Wassenaar is de keuze wel duidelijk; Het gehele dorp moet een 30 km zone worden!

Annemarie Hofman- de Raad

Woordvoerder Verkeer

Fractie lokaal Wassenaar

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top