Skip to content

HartvoorWassenaar: De wegcategorisering en sluipverkeer

14 november 20233 minute read

Deze weken wordt besloten over de “wegcategorisering” in Wassenaar. Wegcategorisering wil in het kort zeggen dat voor iedere weg in ons dorp wordt vastgesteld of daar 30 of 50 km per uur gereden mag worden. Daarnaast of fietsers hun eigen fietspad hebben of zich met het andere verkeer mengen. Het is iets complexer, maar in grote lijnen komt het hier op neer.

Huidige situatie

Bij de keuzes die HartvoorWassenaar maakt betreffende verkeer in Wassenaar wordt gekeken naar veiligheid op de weg, vooral voor fietsers en voetgangers. Daarnaast vinden wij geluidsoverlast, fijnstof, andere uitstoot en een rustig dorpsbeeld erg belangrijk. Inmiddels is het overgrote deel van de wegen ingedeeld als “Erf Toegangs Weg” (ETW), met een maximum van 30 km/u. Dit zijn vooral de straten in woongebieden. Op dit moment zijn er bij elkaar 27 wegen in Wassenaar die nog niet definitief “gecategoriseerd” zijn. En dat zijn vooral de “doorgaande” wegen.

Maar eerst: sluipverkeer

Toch eerst over het sluipverkeer. Want het steeds verder toenemende sluipverkeer vertroebelt de discussie over de wegcategorisering. Er zijn in Wassenaar drie noord-zuid trajecten waar vooral sluipverkeer van gebruik maakt. Dat zijn Storm/Jagerslaan, Prinsenweg/Backershagenlaan en Storm/Schouwweg. Rozenplein en Lange Kerkdam hebben ook heel veel last van sluipverkeer. Dat sluipverkeer veroorzaakt maar liefst minstens 11.000 autobewegingen tijdens de spits. Alle Wassenaarders maken 50.000 autobewegingen, gedurende de hele dag. Het sluipverkeer is dus heel omvangrijk.

Oplossingen

Begrijpelijk dat die straten waarover het sluipverkeer gaat het liefst willen dat hun straat ingericht wordt als 30km/u straat, zodat het sluipverkeer voor andere straten kiest. Wij vinden dat geen oplossing. De echte oplossing is dat sluipverkeer uit Wassenaar geweerd wordt. We hebben een jaar geleden een motie ingediend om op de Katwijkse weg een doseerinstallatie neer te zetten die het sluipverkeer sterk terugdringt. Die motie is aangenomen, dus het is wachten op die installatie. De coalitie (VVD,CDA,DLW,PvdA,D66) is niet erg enthousiast hetgeen de vertraging veroorzaakt. Maar als die er is moeten we kijken wat de effecten er van zijn. We willen ook aan de andere kant van Wassenaar een doseerinstallatie. Daarvoor wordt een nieuwe motie voorbereid.

Wegcategorisering

Er zijn dus nog 27 wegen waar 50 km/u wordt gereden. Het laatste voorstel waar het nu over gaat, blijven nog 15 wegen over waar 50 km/u wordt gereden.

Wij gaan in de raad de discussie aan over die laatste 15 wegen. Wij zijn er voorstander van om overal in Wassenaar 30 km/u te hebben. Behalve de Wittenburgerweg, Groot Haesebroekseweg, het stuk Stoeplaan daartussen. Daar staan (relatief weinig) huizen op zeer grote afstand. Er zijn geen fietsers op de weg. De afweging veiligheid/tijdsverlies maakt dat 50 km/u hier goed uitkomt.

Zonder sluipverkeer hebben we hier geen assenstelsen nodig van snelle wegen. Je kunt dan gewoon doorrijden, zij het iets langzamer. De hulpdiensten (politie/ambulance/brandweer) zeggen dat het weinig impact heeft. Je krijgt dan ook een veel collectiever gedrag om het gewoon te vinden om in Wassenaar 30 km/u te rijden.

De Waarde van Wassenaar

Een van de (belangrijke) onderwerpen die wij belangrijk vinden voor de Waarde van Wassenaar is veiligheid in het verkeer en het minimaliseren van sluipverkeer.

In Wassenaar is niemand blij met sluipverkeer. Daar zijn we het bijna allemaal over eens. Wij van HartvoorWassenaar blijven hard aandringen op het oplossen van sluipverkeer. En daarin zullen we succesvol zijn. En meer veiligheid, minder overlast, lawaai en uitstoot vinden we waardevol.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top