Skip to content

Wassenaarse VVD: Het verkeert

24 november 20232 minute read

Afgelopen dinsdag is het ontwerp-wegencategoriseringsplan besproken in de gemeenteraad. Een plan waarin verkeersveiligheid bovenaan staat en waarin ook aandacht is voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit gepresenteerde plan is een startpunt voor het gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zodat het een breed gedragen plan kan worden.

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Voor de Wassenaarse VVD is het vergroten van de verkeersveiligheid nummer één prioriteit als het gaat om verkeer. Raadslid en woordvoerder verkeer Matthijs Stekelenburg: “Of je nu fietser, voetganger, automobilist of OV-reiziger bent: deelnemen aan het verkeer moet voor iedereen zo veilig mogelijk zijn.” Daarnaast is het van belang dat we de bereikbaarheid in ons dorp op peil houden, zodat we keuzevrijheid in mobiliteit blijven bieden aan iedereen.

In gesprek met de Wassenaarder

Matthijs Stekelenburg. Fotocredit: PR

De Wassenaarse VVD vindt het belangrijk dat het ontwerp-wegencategoriseringsplan van het college eerst wordt vrijgegeven voor inspraak. Zo worden inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden betrokken bij het uiteindelijke definitieve plan. Hiermee kan het een breed gedragen plan worden waarbij iedereen gehoord is. Zienswijzen van insprekers die al hebben ingesproken nemen we hierin mee, echter willen we ook graag zienswijzen van anderen afwachten. De Wassenaarse VVD zal hierin ook zelf proactief handelen en met zoveel mogelijk Wassenaarders het gesprek hierover – blijven – aangaan.

Wijzigingsvoorstel fasering

Tijdens de raadsvergadering heeft de Wassenaarse VVD met de coalitiepartijen een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om het plan dat er nu ligt eerst vrij te geven voor inspraak en nog niet te starten met uitvoerings- en inrichtingsplannen. Ook vragen we hierin aandacht voor het verhogen van verkeersveiligheid rondom scholen, sportverenigingen en zorgvoorzieningen. Eveneens willen we graag de voetgangers- en fietsoversteekplaatsen veiliger maken. In de Raadsvergadering van 19 december a.s. zal over dit amendement worden gestemd.

Vragen of opmerkingen n.a.v. dit artikel? Stuur een e-mail naar Matthijs Stekelenburg (woordvoerder verkeer) mstekelenburg@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top