Skip to content

HartvoorWassenaar: De wegcategorisering en sluipverkeer (2)

28 november 20233 minute read

Het onderwerp verkeer krijgt in de fractie van HartvoorWassenaar veel aandacht. Het roept ook veel op. Verkeer is belangrijk en noodzakelijk om ons te verplaatsen, het liefst zonder oponthoud en zo snel mogelijk. Dus hebben we wegen om ons van ieder adres in Wassenaar naar elk adres in Wassenaar te brengen.

En als altijd stellen wij ons de vraag: Wat is goed voor Wassenaar, wat wil de Wassenaarder en wat is goed voor de Wassenaarder.

Bij ons staat veiligheid op die wegen voorop. Vooral voor fietsers, voetgangers, jongeren en ouderen. Daarnaast willen we de overlast, vooral geluid, zo veel als mogelijk beperken. En onze gezondheid, die te lijden heeft van fijnstof, zo min mogelijk risico laten lopen. Tenslotte, we hebben zorg voor het milieu.

We houden er rekening mee dat Wassenaar, na Leiden, voor fietsers de meest onveilige gemeente is in Zuid-Holland.

Sluipverkeer

Alles wordt beter wanneer sluipverkeer uit Wassenaar wordt geweerd. We willen geen verkeer dat door Wassenaar heen rijdt, anders dan over de N44. We denken dat alle Wassenaarders er zo over denken.

We hebben inmiddels voorstellen gedaan om het sluipverkeer via de Katwijkse weg, van en naar het noorden, te verminderen. We storen ons er aan dat dit te traag gaat en niet met voorrang voor elkaar komt. We gaan binnenkort voorstellen om ook het sluipverkeer dat via de Wittenburgerweg door Wassenaar rijdt, te verminderen. We willen daarbij het Wassenaarse verkeer zo min mogelijk hinderen.

Per dag zijn er in Wassenaar 11.000 sluipverkeerders gedurende de spits. Wassenaarders stappen dagelijks 50.000 keer in de auto. In verhouding dus heel veel sluipverkeer. En heel veel overlast, en ook vertraging voor Wassenaarders zelf.

Toevallig kregen we de verkiezingsprogramma’s van CDA en VVD voor de verkiezingen van 1998 (jazeker!) in handen. Toen al werd sluipverkeer als hinderlijk omschreven en moest er toch echt wat aan gebeuren.

HartvoorWassenaar werkt er aan.

Wegcategorisering

Wanneer je op weg bent naar een adres in Wassenaar, dan wil je er zo snel mogelijk zijn. Snelheid en doorstroming bepalen hoe snel.

De maximale afstanden die afgelegd worden binnen de bebouwde kom zijn 3,5km.

Bij de discussie of 30 km/u of 50 km/u is dat waar we over praten. En dan moet je een afweging maken. Aan de ene kant snelheid. Aan de andere kant veiligheid, overlast en gezondheid.

Wij hebben er weinig moeite mee wanneer onder meer Prinsenweg, Backershagenlaan, Lange Kerkdam, Deylerweg en van Zuylen 30 km/u worden.

We hechten geen enkele waarde aan het door de coalitie (VVD,D66,CDA,PvdA,DLW) voorgestelde “assenstelsel”. Als een soort stelsel van snellere wegen door Wassenaar langs scholen en stoplichten. We vinden dat je bomen en groen moet sparen. En zo veel als mogelijk bestaande fietspaden intact moet laten. Strakke regels voor vrachtverkeer.

De Waarde van Wassenaar

HartvoorWassenaar vindt dat verbetering van de veiligheid, minder lawaaioverlast, minder fijnstof bijdragen aan de Waarde van Wassenaar.

Wat absoluut niet bijdraagt aan de Waarde van Wassenaar is sluipverkeer. Dat levert een heel negatieve bijdrage. En HartvoorWassenaar zoekt de hoogste waarde van Wassenaar.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top