Skip to content
Fotocredit: redactie Wassenaarders.nl

Wethouder Van Doeveren bespreekt begroting en Centrumplan bij Vrienden van Wassenaar

28 november 20232 minute read

Tijdens een goed bezochte najaars-ledenvergadering van de Vrienden van Wassenaar heeft wethouder Laurens van Doeveren gesproken over de gemeentebegroting en het centrumplan.

De wethouder van Financiën opende de avond met een overzicht van de gemeentebegroting, die bijna 90 miljoen euro omvat. In de afgelopen jaren is de waarde van de begroting gestegen van 60 miljoen naar bijna 90 miljoen euro. Deze verhoging zegt iets over de uitdagingen en behoeften van de gemeente, vooral op het gebied van sociaal beleid en infrastructuur.

Van Doeveren benadrukte de noodzaak van zorgvuldig financieel beheer. Hij gaf de zaal mee dat hij niet altijd blij is met de soms onbetrouwbare rol die de Rijksoverheid hierin speelt. Tevens werd specifiek aandacht besteed aan de voorspelde tekorten in 2026, het zogenaamde ‘ravijnjaar’. Deze tekorten komen voornamelijk voort uit beslissingen op nationaal niveau. De vraag is vooral hoe het nieuwe, nog te vormen kabinet hiermee omgaat.

‘Betrokken gemeenschap’

Het tweede deel van de bijeenkomst richtte zich op het veelbesproken centrumplan van Wassenaar. Dit plan, waarmee volgens de wethouder uiteindelijk naar schatting bijna 5 miljoen euro is gemoeid, voorziet in een substantiële revitalisering van het centrum van Wassenaar. Dat voorziet onder andere in de aanpak van leegstand, het planten van bomen en het verbeteren van de infrastructuur. Van Doeveren lichtte toe dat het project niet alleen gericht is op esthetische verbeteringen, maar ook op het versterken van de economische vitaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid van het centrum voor iedere Wassenaarder, dus ook voor mensen met een beperking.

Naast de gemeentelijke bijdrage doen lokale ondernemers ook een duit in het zakje. Dat gebeurt onder andere via een BIZ Centrum-bijdrage van 50.000 euro waaraan alle betrokken ondernemers meedoen. Daarnaast, zo gaf de wethouder aan, is met een aantal ondernemers overeenstemming bereikt over een vrijwillige bijdrage van twee keer 0,75% van de WOZ-waarde van het betreffende pand. Van Doeveren erkende dat dit een bijzondere geste is. “Ik vond hun bijdrage echt hartverwarmend. We mogen hier echt trots op zijn. Dit kan alleen in een betrokken gemeenschap.” Tevens wordt een beroep gedaan op enkele subsidies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op donderdag 7 december bespreekt de commissie Fysieke Leefomgeving het plan voor de dorpskern, waarna mogelijk in de laatste raadsvergadering van dit jaar een finaal besluit hierover volgt.

Tags

BegrotingCentrumplanLaurens van DoeverenNajaarsledenvergaderingVrienden van WassenaarWassenaarWethouder
Gerelateerde artikelen
Back To Top