Skip to content

Van Doeveren en het centrumplan

De-vrienden-van-wassenaar
1 december 20232 minute read

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst van de Vrienden afgelopen maandagavond was wethouder Laurens van Doeveren de speciale gast. In een verhelderend betoog gaf hij college over de in en outs van de begroting en kon hij vers van de pers een toelichting geven op het Centrumplan. En het moet gezegd: hij deed dat met verve. Hoe je ook inhoudelijk erover denkt, hij slaagde erin om de aandacht vast te houden bij zelfs een taaie materie als de begroting.  De zaal maakte het hem in vragen en reacties niet al te moeilijk, wat sommigen verbaasde gelet op de mare dat het Centrumplan omstreden is/zou zijn in ons dorp.

Nu het Centrumplan bekend is, pakken we onze column van oktober er even bij om te bezien of aan de daarin geformuleerde aandachtspunten is voldaan. Zo vroegen we om transparantie over de kosten van het project en de cofinanciering. Die is er gekomen. Het gaat € 5,5 mln kosten en dat betekent een extra krediet van € 2,8 mln. Uit cofinanciering wordt 6 ton opgehaald en er lonkt een grote subsidie van het RVO. Knap werk van de wethouder. Tenminste als het allemaal gaat lukken en de gemeenteraad instemt met het plan. Wel had de onderbouwing van de totale (gestegen) projectkosten ons inziens wat gedetailleerder gemogen.

We schreven in oktober dat helder moet zijn wat het doel is dat met het plan moet worden bereikt. In het voorstel lezen we dat de uitstraling van het centrum luxer moet zijn; minder rommelig. Daarnaast dient waar mogelijk het te veel aan winkeloppervlak omgezet te worden naar woonruimte. De bedoeling is kleinere, bijzondere speciaalzaken aan te trekken. De uitkomst dient te zijn een grotere aantrekkingskracht op toeristen en winkelend publiek. De inzet is duidelijk. De vraag blijft of je dat doel weet te bereiken; ook omdat je als gemeente weinig invloed hebt op welke winkels zich hier willen vestigen. Door te kiezen voor een brede aanpak hoopt de gemeente op een maximale facilitering en dat verdient waardering.

We hadden graag gezien dat het college ervoor had gekozen om met een nieuw inrichtingsplan te komen. We begrijpen dat de wethouder de vaart er wilde inhouden, maar een nieuw ontwerp van een gerenommeerd architect met duidelijke ‘highlights’ zou waarschijnlijk de kans om te komen tot een bruisend centrum hebben vergroot. Vraag is natuurlijk wel of ‘meer luxe’ door de gemeenteraad geaccepteerd zou zijn.

Tags

ColumnDe Vrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top