Skip to content

D66: Tijd om door te pakken voor een levendig centrum

7 december 20232 minute read

Deze maand zal de gemeenteraad een belangrijke stap zetten voor de vernieuwing van onze dorpskern. Wassenaar verdient een levendig centrum, een ontmoetingsplek voor de inwoners en een leuk dorp voor bezoekers van buiten onze gemeente.

D66 is blij dat er nu een voorstel op tafel ligt waarmee invulling wordt gegeven aan onze jarenlang gekoesterde wens voor een aantrekkelijk centrum. Een centrum dat onze ondernemers een toekomst biedt, leegstand tegengaat en starters, ouderen en andere geïnteresseerden een mogelijkheid geeft op een woning of appartement dicht bij alle voorzieningen, en met meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Wat D66 betreft is het hard nodig om de ontwikkelingen in het centrum met de toenemende leegstand en de verloedering te keren. Het is tijd om door te pakken en te doen waarvan al jaren duidelijk is dat het nodig is. Nodig voor de leefbaarheid in ons dorp en voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Het plan dat er nu ligt biedt volop kansen voor een attractieve dorpskern met een gezellig plein met terrassen en leuke, kleinere winkels met een hoogwaardig aanbod. Wassenaar kan zich hiermee ook in de regio onderscheiden. Andere gemeenten hebben drukke stadscentra of een overvolle Mall. Wassenaar kan een aantrekkelijke bestemming voor een vrije dag worden met groen om te recreëren en een historisch centrum met leuke winkels, restaurants en faciliteiten.

D66 heeft zich er steeds hard voor gemaakt dat de ondernemers en inwoners goed bij de plannen worden betrokken en is blij dat hier invulling aan is gegeven. De aanpak van onze dorpskern is een langdurig proces geweest, waarbij het is uitgegroeid tot een volwaardige plan. Het college komt met dit voorstel tegemoet aan de vele wensen van de gemeenteraad. Dat het daarbij gelukt is om de kosten omlaag te brengen, de pandeigenaren bij te laten dragen en er een goede kans is dat Wassenaar een subsidie ontvangt van het Rijk gericht op het opknappen van winkelgebieden, verdient een compliment. Vele andere gemeenten gingen ons voor met het opknappen van hun centrum via deze Impulsaanpak Winkelgebieden.

D66 ziet in het plan dat er nu ligt bordenvol kansen. We bieden hiermee voor onze inwoners en voor mensen die ons dorp bezoeken een aantrekkelijke ontmoetingsplek en een centrum met toekomst voor onze ondernemers. Daar zouden we als gemeenschap in moeten willen investeren.

Rogier Krabbendam

Fractievoorzitter D66 Wassenaar

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top