Skip to content

Hart voor Wassenaar: Hoe belangrijk zijn de inwoners van Wassenaar?

7 december 20232 minute read

De tijden zijn veranderd en dat gebeurt overal en dat is normaal maar, hoe normaal is het echt?

Waar zal ik beginnen?

Het is natuurlijk zorgwekkend dat er in sommige wijken een angstcultuur leeft in Wassenaar.

Dat er dit jaar tot en met september 115 meldingen in Wassenaar aan Veilig Thuis Haaglanden zijn gedaan en dat de wachttijd 3 tot 5 maanden is.

Welke instantie geeft een overbruggingszorg als de wachttijd van Veilig Thuis Haaglanden 3 tot 5 maanden is?

En worden alle meldingen wel echt serieus behandeld of zijn deze slechts voor kennisgeving aangenomen?

Vaak is er een relatie tussen overlast en huiselijk geweld.

En huiselijk geweld is niet niets, het heeft meerdere betekenissen waaronder: partner, ouder en kindermishandeling.

Dat is zorgelijk!

Wat en wie doet er daadwerkelijk wat aan?

De meeste inwoners durven niet eens een melding te doen! Of soms nog erger wat ik ook hoor, dat ze geen melding meer doen omdat ze niet serieus worden genomen….

In sommige gevallen speelt dit al meer dan 10 jaar.

Daarbij wordt in een hoop gevallen meldingen van woon-en buurtoverlast bij de woningcoöperaties niet adequaat opgepakt en melders slechts een bericht van ontvangst krijgen waarna de kous is afgedaan!

Waar is het waarborgen van woongenot gebleven in ons dorp?


Gaan we dan zo om met onze inwoners?
Sinds kort is er in Wassenaar een Sociaal team Wassenaar opgestart waar inwoners ook een melding kunnen doen.

Ik hoop dat er sneller en serieus naar de problematiek in Wassenaar geluisterd wordt en ook echt wat aan wordt gedaan.

De veiligheid van Wassenaar is gebaseerd op een goede informatievoorziening en effectuering daarvan door handhaving en goede nazorg!

De Waarde van Wassenaar is een veilig en leefbaar dorp voor onze inwoners. HartvoorWassenaar geeft daar de hoogste prioriteit aan.

Hart voor Wassenaar

Irma van der Marel

Solide. Het klopt.

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top