Skip to content

HartvoorWassenaar: Wateroverlast

14 december 20232 minute read

Dat het de maanden oktober en november veel heeft geregend zal niemand zijn ontgaan. Er viel deze maanden bijna 400mm neerslag (gegevens weerstation Voorschoten), wat meer dan een verdubbeling is ten opzichte van het gemiddelde deze tijd van het jaar. Er bereikten ons dan ook veel berichten van ondergelopen kelders en kruipruimtes. En toen rees de vraag: wie is verantwoordelijk voor deze overlast? Wat is de rol van de gemeente hierin? Is Wassenaar klaar voor een toekomst met veranderende weeromstandigheden, oftewel: hoe “klimaat adaptief” zijn we als dorp?

HartvoorWassenaar stelde vragen hierover aan het college. Hieronder volgt de samenvatting van de antwoorden.

Wie zorgt voor droge voeten?

Het is best complex, er zijn veel partijen bij betrokken. Rijkswaterstaat en de waterschappen beschermen ons land als waterbeheerders tegen overstromingen. De waterschappen gaan over het beheer van het grondwaterpeil. De gemeente is op haar beurt weer verantwoordelijk voor het reguleren van de grondwaterstand in het openbaar gemeentelijk gebied.

Maar ook huiseigenaren hebben een verantwoordelijkheid. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen gebouw/perceel. Denk dan aan het waterdicht maken van de kelder, of drainage op het eigen terrein.

Taken van de gemeente

Meldingen van wateroverlast kunnen bij de gemeente worden gedaan. De gemeente adviseert vervolgens perceel- en gebouweigenaren over de mogelijkheden die er zijn de wateroverlast op te lossen of te voorkomen.

De gemeente gaat het meten van de grondwaterstanden in Wassenaar weer oppakken per 2024, zodat goed in de gaten gehouden kan worden wat ontwikkelingen hierin zijn. En of er mogelijkheden zijn voor grondwater regulerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater van de riolering, of het aanleggen wat groene greppels voor het opvangen van regenwater.

De wethouder zegde in de commissie naar aanleiding van onze vragen toe dat de Wassenaarders binnenkort extra informatie gaan ontvangen over wateroverlast, en wat men hieraan kan doen. Zowel op de website van de gemeente als in de Wassenaarse Krant zal deze informatie beschikbaar worden gesteld. Wij zijn benieuwd.

HartvoorWassenaar

Wij zullen dit onderwerp nauwlettend blijven volgen, en de gemeente blijven wijzen op haar verantwoordelijkheden. Wij gaan over de inhoud. Wij denken dat goed watermanagement belangrijk is voor de waarde van Wassenaar. Daar doen we samen ons best voor. Met het hele team.

HartvoorWassenaar

Pasquale van Vliet-van Dijk

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top