Skip to content

Verklaring VVD Wassenaar n.a.v. aftreden raadslid Monique van Deursen – van Gool

23 december 202338 second read

Wij betreuren het vertrek van ons zeer gewaardeerde raadslid Monique van Deursen. Een betrokken en deskundig raadslid, met specifieke aandacht voor sociale zaken, waaronder jeugdzorg en participatie. Helaas heeft Monique haar taken als gemeenteraadslid de laatste periode niet ongehinderd kunnen vervullen.

Twee lokale oppositiepartijen wierpen (de schijn van) belangenverstrengeling op bij het plan voor vernieuwing van de Wassenaarse dorpskern. Monique, die naast het raadslidmaatschap een sanitairwinkel in het dorp runt, heeft nooit invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van het plan voor de dorpskern. Zij heeft nooit geprobeerd dit plan, dat over een vrij groot gebied gaat, aan te passen in persoonlijk belang. Door de insinuaties van de twee oppositiepartijen is zij echter belast.

Dat heeft haar er toe doen besluiten haar werk als gemeenteraadslid neer te leggen.

Fotocredit: PR

Tags

AftredenGemeenteraadIngezondenMonique van Deursen - van GoolVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top