Skip to content
1e rij links naar rechts: Ed Weijdema (PZH), Marcel van Miert (Wassenaar), gedeputeerde Berend Potjer), wethouder Gerard Mostert (Katwijk), Nanette Elfring (Katwijk). 2e rij: Bart Engeldorp Gastelaars (Dunea), Sander van der Meulen (PZH). Fotocredit: gemeente Katwijk

Katwijk en Wassenaar praten provincie bij over Mient Kooltuin en Groene Zone

Gemeente Katwijk
24 december 20233 minute read

Op 15 december bezocht gedeputeerde Berend Potjer de gemeente Katwijk. Als gebiedsgedeputeerde Kust en Duinen van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied werd hij door wethouder Gerard Mostert (Katwijk) en programmaleider Marcel Van Miert (Wassenaar) bijgepraat over de ontwikkeling van de Mient Kooltuin (bij Valkenhorst) en de Groen Zone (Wassenaar). Er werd onder andere gesproken over de kansen voor de Mient Kooltuin en de Groene Zone als bufferzones tussen de nieuwe woonwijk Valkenhorst en het Natura 2000 gebied in de duinen. 

Mient Kooltuin: natuurgericht dagrecreatiegebied tussen duinen en Valkenhorst

Projectadviseur Bart Engeldorp Gastelaars van Dunea en gebiedsmanager Mient Kooltuin Nanette Elfring van de gemeente Katwijk vertelden over de plannen en uitdagingen voor dit gebied en hoe de gemeenten Katwijk, Wassenaar en Dunea samen met andere gebiedspartners hier samen in optrekken.

Groene Zone

Wethouder Wim Koetsier van gemeente Wassenaar: “De gemeente Wassenaar wil nog beter samenwerken met onze buurgemeente Katwijk. Als de gemeenteraad in februari een positief besluit neemt over de plannen voor de Groene Zone, dan verwacht ik dat we snel enkele ontwikkelingen kunnen aanpakken. De Groene Zone gaat bijdragen aan een mooier, beter en toegankelijker Wassenaar dan nu het geval is, waar het ook goed tijd doorbrengen is voor Katwijkers. Denk aan: dichtbij huis een mooie wandel- of fietstocht langs de natuur of genieten van de flora en fauna waarbij het boerenbedrijf een onderdeel vormt van het landschap. De Groene Zone wordt mooier als we het samen met Katwijk doen, vandaar dat Wassenaar onderdelen van het project graag samen oppakt.”

Koppelkansen 

Wethouder Gerard Mostert ziet koppelkansen voor de ontwikkeling van de Mient Kooltuin en het programma Landelijk Gebied: “Tussen Wassenaar en Katwijk ligt een mooi groen gebied: de Mient Kooltuin die overloopt in de Groene Zone. In de toekomst vormt dit een belangrijke groene buffer tussen de bebouwing van Wassenaar, Valkenhorst en de kwetsbare duinen. Dit groene gebied willen we versterken met meer ruimte voor natuur en recreatie. Daar maken we ons samen hard voor. De betrokkenheid vanuit de provincie bij dit gebied waarderen we enorm, zodat we ook met hen de kansen die hier liggen kunnen verzilveren. Ik zou zeggen: aan de slag.” 

Bij de ontwikkeling van de Mient Kooltuin is dit een van de belangrijkste doelen. Bufferzones zijn een nieuw concept: door rond woongebieden goede recreatiegebieden te ontwikkelen krijgen bewoners en recreanten en aantrekkelijk alternatief voor een bezoek aan kwetsbare natuurgebieden. Katwijk wil graag een proefproject zijn om zo te starten met investeringen in het gebied. Katwijk en Wassenaar werken hierbij samen met de provincie Zuid-Holland, Dunea en nationaal park Hollandse Duinen op het gebied van het programma landelijk gebied, ecologie, de inrichting van de Wassenaarse weg en de zoektocht naar een testveld voor Unmanned Valley.

Gedeputeerde Berend Potjer, Natuur: “Mooi om te zien en horen we in de Groene Zone en Mient Kooltuin werken aan een kwaliteitsimpuls voor de omgeving. Mensen hebben behoefte aan groen in en bij hun woonomgeving. Zeker sinds corona is er een enorme herwaardering gekomen voor buitenrecreatie en de waardering en beleving van de natuur in en om de stad. Mooi om te zien en horen hoe Katwijk en Wassenaar, samen met de provincie en Dunea werken aan een groen gebied dat een kwaliteitsimpuls voor natuur en recreatie voor de huidige en toekomstige inwoners van het gebied is. Van Valkenhorst, Katwijk, Wassenaar en Leiden.”

Tags

Berend PotjerBezoekGedeputeerdeGroene ZoneKatwijkMient KooltuinWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top