Skip to content

Lokaal Wassenaar: Schandalig optreden VVD

4 januari 20243 minute read

In de raadsvergadering van 19 december stond het centrumplan op de agenda. Een VVD-raadslid heeft een winkel in het centrum. Twee lokale partijen vroegen zich af of dat raadslid zich van stemming moest onthouden, omdat zelfs de schijn van belangenverstrengeling moest worden vermeden.

Artikel 28.1a van de gemeentewet is kristalhelder: “Een lid van de raad neemt niet deel aan de beraadslaging en stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat”. De onafhankelijke griffier vroeg juridisch advies met als uitkomst: “niet stemmen”.
Toen vijf jaar geleden het centrumplan voor het eerst werd besproken, zei toenmalig VVD-raadslid Ronke: “Namens mevrouw van Deursen en mijzelf, we onthouden ons van stemming i.v.m. eventuele belangenverstrengeling”.

Vijf jaar geleden wist de VVD precies hoe het moest. Nu niet meer. Het VVD-raadslid zou nu meestemmen want er is maar één stem meerderheid. Zonder die VVD-stem zou het centrumplan het niet halen en de (financiële) belangen van de VVD ondernemers-achterban zijn groot. Dat noem je integriteit als het uitkomt.
De VVD maakt het nog bonter door te publiceren: “Zij (het raadslid) werd door twee lokale oppositiepartijen beschuldigd van belangenverstrengeling”. Daar was geen sprake van. Luister maar op de gemeenteraad-website: de lokale partijen wezen de VVD op de gemeentewet. Diezelfde wet, die VVD in 2019 nog naleefde, maar nu het VVD-centrumplan in de weg zit.

Lokaal Wassenaar betreurt het dat de VVD ongefundeerd andere partijen bewust beschadigt omdat ze hun omstreden centrumplan niet door de gemeenteraad krijgt. De uit overwegend VVD-ers bestaande ondernemersvereniging “Winkelen in Wassenaar” komt met gelijkluidende beschuldigingen. De onderlinge verhoudingen worden er niet beter van….

Vrijwel direct na de 10-10 stemuitslag heeft het betreffende raadslid ontslag ingediend. Volgens een VVD publicatie omdat het raadslid “belast” is door de “beschuldigingen”. De waarheid is anders: met dit raadslid haalt de VVD geen meerderheid, dus moest ze vertrekken. Komende raadsvergadering wordt een nieuw VVD raadslid benoemd in de hoop op een 11-10 “zege”. Het centrumplan moet koste wat het kost worden aangenomen. Ondanks het feit dat het overgrote deel van de Wassenaarders en de helft van de raadsleden het veel te duur vinden.

Het is een schandelijke vertoning van de VVD om zo je omstreden centrumplan erdoor te willen drukken. Maar ja, als de financiële belangen van je eigen club groot zijn ga je tot het uiterste: je omzeilt de wet,  gooit een raadslid uit je fractie en beschuldigt andere partijen valselijk. En dat bestuurt Wassenaar.

Fractie en voorzitter Lokaal Wassenaar

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top