Skip to content

Wassenaarse Krant weert politiek: achtergrond

15 januari 20244 minute read

In de Wassenaarse Krant van 12 januari werd aangekondigd dat er geen artikelen van politieke partijen kosteloos meer worden gepubliceerd. Er moet nu (fors) voor worden betaald. Het einde van de periodieke berichtgeving uit de Wassenaarse politiek dus. Aanleiding zou een open brief van Lokaal Wassenaar zijn, betreffende de objectiviteit van de krant. Die (concept) open brief treft u hieronder aan.

Wat is er nu gebeurd:

Lokaal Wassenaar had een artikel voor de Wassenaarse Krant van 5 januari aangeleverd. Ditmaal over het gedrag van de VVD m.b.t. het centrumplan. Het artikel werd geplaatst waarbij zonder enig overleg een cruciale passage door de redactie van de krant was verwijderd. Een ingreep in een artikel; iets wat in de vele jaren daarvoor nog nooit was gebeurd.

Kort na het op 5 januari bekend worden van de redactionele ingreep schrijft de voorzitter van Lokaal Wassenaar een mail aan de redactie van de Wassenaarse krant. Daarin wordt aangegeven dat er OVERWOGEN wordt om een open brief aan de krant te sturen. Een concept wordt bijgesloten. De krant wordt gevraagd om eventueel commentaar voor maandag 8 januari 18.00 uur te geven.

Maandag om 17.04 uur komt er een reactie van de krant. Niet inhoudelijk op de gewraakte inbreuk op het artikel, maar met de mededeling dat er geen artikelen van ALLE politieke  partijen meer kosteloos worden gepubliceerd. Deze mededeling wordt, voorzien van de concept open brief, ook verstuurd aan de burgemeester en griffie van de gemeenteraad en later met de concept open brief in de krant van 12 januari krant gepubliceerd. Voor alle duidelijkheid; Lokaal Wassenaar had tot 13 januari nog niets gepubliceerd.

Samenvattend : Lokaal Wassenaar overweegt een open brief te publiceren. De Wassenaarse Krant geeft (opnieuw) geen inhoudelijk antwoord, zet het concept in de krant en sluit de gehele Wassenaarse politiek publicitair uit.

Wie het begrijpt mag het zeggen.

#############

Open brief aan de Wassenaarse Krant

Lokaal Wassenaar: hoe objectief is de Wassenaarse Krant?

In de Wassenaarse Krant van 5 januari stonden diverse stukken over het vertrek van VVD-raadslid van Deursen. Haar naam kan worden genoemd, want de VVD heeft deze gepubliceerd. In ons artikel werden de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 19 januari 2019 aangehaald. Openbare informatie. Daarin stond; VVD-raadslid Ronke: “Namens mevrouw van Deursen en mijzelf, we onthouden ons van stemming i.v.m. eventuele belangenverstrengeling”.

Door de VVD werd beargumenteerd dat zij bij het centrumplan kon meestemmen, omdat zij geen belang heeft. In 2019 trad zij echter terug. Nu kwam dat niet uit omdat de VVD die ene stem hard nodig had. De gemeentewet is echter glashelder: niet stemmen.

De VVD wilde haar laten meestemmen, iets waar lokale partijen vraagtekens bij zetten. Om de niet-integere houding van de VVD goed te kunnen plaatsen was de quote uit 2019 dus erg relevant. Waarom in 2019 wel stemonthouding en nu niet. Wat was er anders, behalve de 11-10 stemverhouding waarbij die ene VVD-stem broodnodig is?

De krant verwijderde de quote echter zonder enig overleg met ons. Het kan niet gaan om het noemen van de naam, die was al bekend. Bovendien werd haar naam genoemd in diverse andere artikelen in dezelfde editie. Het artikel was ook niet te lang, exact 400 woorden. Andere partijen kregen zelfs meer ruimte. Dus wat kan de reden zijn om deze openbare quote te verwijderen?

De quote maakt helder welk opportunistisch gedag de VVD aan de dag legt om het omstreden en veel te dure centrumplan door de gemeenteraad te drukken. Mocht dat van de krant soms niet duidelijk worden?

Enige tijd geleden heeft Lokaal Wassenaar de Wassenaarse Krant aangeschreven en verzocht om tendentieuze negatieve berichten en onterechte “framing” betreffende de lokale oppositiepartijen afkomstig van andere partijen niet te publiceren. We wachten nog steeds op een antwoord.

Daarnaast krijgen prominenten uit andere partijen ruim baan om met enige regelmaat lange coalitie-vriendelijke stukken in de krant te plaatsen. Een oppositie prominent zie of hoor je nagenoeg nooit.

We weten dat we in een door VVD-ers gedomineerd rechts dorp wonen. Ondanks dat de VVD haar vroegere raadsmeerderheid allang kwijt is. Ook bij dat gegeven heb je als Wassenaarse Krant – zeker als monopolist in de lokale berichtgeving – een grote verantwoordelijkheid om de Wassenaarse politiek zo objectief mogelijk te belichten. Wassenaarders kunnen zo een eigen mening vormen. Het is jammer te moeten constateren dat van objectiviteit niet altijd sprake is.

Voorzitter Lokaal Wassenaar

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top