Skip to content
In 2023 stelde Fonds 1818 geld beschikbaar voor de kinderboerdeij in Wassenaar. Archieffoto. Fotocredit: Fonds1818

Fonds 1818 gaf in 2023 ruim 190 duizend euro uit in Wassenaar

Fonds 1818
18 januari 20243 minute read

Welke plannen voor een sociaal, actief, inclusief en groen Wassenaar zijn er voor 2024?

Hoe geef je mensen die met wind tegen door het leven gaan een steuntje in de rug? Wat hebben buurtgenoten nodig om elkaar niet straal voorbij te lopen, maar naar elkaar om te zien? Hoe kun je een kleurloze wijk tot bloei laten komen? Elke dag ontvangt Fonds 1818 plannen van organisaties zonder winstoogmerk en groepjes bewoners die wel raad weten met dit soort vragen. Veel van deze plannen kunnen worden uitgevoerd dankzij de donaties van Fonds 1818. In 2023 doneerde het regionale vermogensfonds in totaal ruim 15 miljoen euro. In Wassenaar werden 23 projecten gesteund met een totaalbedrag van 190.435 euro.

Fonds 1818 geeft geld aan projecten in negentien aaneengesloten gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Wassenaar. Of het nu gaat om een grote maatschappelijke organisatie die een donatie van 100.000 euro aanvraagt of een groepje buren dat met 250 euro iets wil betekenen voor de straat: Fonds 1818 is er voor mooie plannen in alle soorten en maten. Wel werkt het fonds met een aantal duidelijke voorwaarden waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een donatie. Mensen samenbrengen die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten én kwetsbare groepen vooruithelpen, dat zijn twee van de belangrijkste aandachtspunten.

“Onmisbaar in alle projecten die wij steunen is de rol van de vrijwilliger”, benadrukt Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink. “We hechten grote waarde aan mensen die zich betrokken en belangeloos inzetten; die helpende handen uitsteken en anderen aansteken met hun enthousiasme. In 2023 gebeurde dat volop. Aan het aantal donatieaanvragen merken we dat, na die grauwe coronajaren, de samenleving weer op volle kracht draait. Dat is geweldig om te zien.”

Opgeknapte buurtontmoetingsplekken

Treffende voorbeelden van projecten die door vrijwilligers worden gedragen zijn de vele activiteiten bij buurtontmoetingsplekken. Met een speciaal donatieprogramma maakte Fonds 1818 het mogelijk dat in 2023 een groot aantal buurt- en wijkorganisaties hun gebouwen konden opknappen en verduurzamen.

Sanne: “Het is belangrijk dat een buurtontmoetingsplek goed functioneert en dat bewoners zich er prettig en welkom voelen. Van alle kanten horen we terug dat deze investeringen het verschil maken en dat de initiatiefnemers weer nieuwe energie hebben om op hun locaties de mooie, verbindende activiteiten te organiseren die wij zo graag steunen met donaties.”

Zwemmen voor je A-diploma

Van de 23 bijzondere projecten uit Wassenaar die in 2023 geld kregen van Fonds 1818, plaatst het fonds graag de schijnwerpers op een project van Stichting Leergeld waarvan Fonds 1818-projectadviseur Carien Janssen van Raay de donatieaanvraag behandelde.  

Carien: “De wachtlijst voor kinderen die geen geld hebben om de (steeds duurder wordende) zwemlessen te betalen, werd steeds langer in Wassenaar. Met onze donatie aan Stichting Leergeld kunnen een heleboel kinderen het zo nodige zwemdiploma halen.”

Wat brengt 2024 aan mooie projecten?

In het verkiezingsjaar 2023 kon je niet om de term heen: ‘bestaanszekerheid’. Het voelde alsof het om een acuut probleem ging, maar niets is helaas minder waar. Een groot deel van de projecten die Fonds 1818 al sinds haar oprichting steunt draait om het bieden van gelijke kansen en het versterken van financiële zelfredzaamheid. Sanne ten Bokkel Huinink: “Ook in 2024 blijft dit een sterk focuspunt van Fonds 1818. We hopen dat alle Wassenaarse organisaties die zich hiervoor inzetten ons weten te vinden. En natuurlijk kijken we ook uit naar alle andere plannen die de negentien gemeenten van ons werkgebied socialer, actiever, inclusiever en groener maken.”

Alle informatie over Fonds 1818 en het indienen van een donatieaanvraag kun je vinden op www.fonds1818.nl.

Tags

Fonds 1818projectenSubsidieVrijwilligerswerkWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top