Skip to content

Ontwerpbeschikking Wet bodembescherming Johan de Wittstraat 41 – 45 ter inzage

29 januari 202421 second read

Van 27 januari 2024 tot en met 8 maart 2024 ligt de ontwerpbeschikking in het kader van de Wet bodembescherming Johan de Wittstraat 41 – 45 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01088877, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Tags

GemeenteJohan de Wittstraat 41-45OntwerpbeschikkingTer inzageleggingWassenaarWet bodembescherming
Gerelateerde artikelen
Back To Top