Skip to content

HartvoorWassenaar: Onze gemeentefinanciën

30 januari 20243 minute read

Gezonde financiën zorgen ervoor dat de gemeente goed functioneert. Echter, de financiën van Wassenaar zijn niet gezond. Vanaf 2014 is het ieder jaar verder bergafwaarts gegaan. VVD,CDA en D66 hebben gedurende die periode de problemen vooruitgeschoven en vooral ook ontkend. Daardoor functioneert de gemeente steeds minder goed. HartvoorWassenaar kijkt naar de toekomst en de kwaliteit van ons bestuur. Naar gezonde financiën die dat mogelijk moeten maken. Zoals nu gaat het niet goed.

Het zit zo

In 2014 verlaagde de Rijksoverheid haar bijdrage aan de gemeente Wassenaar. Bovendien gingen forse renteontvangsten naar uiteindelijk nul. De kosten in de zorg namen onvoorstelbaar toe. Wassenaar werd hard geraakt: Bij elkaar leverden deze nadelen een tekort van jaarlijks €5mln tot €7mln op.

Hoe werd dat opgevangen?

Het tekort werd opgelost door onderhoud aan wegen, voetpaden, fietspaden, het groen en de eigen panden met miljoenen per jaar te verminderen. In het begin zie je het niet, maar nu begin je het aan alles te merken. En nu komen de kosten van het achterstallige onderhoud dubbel zo hard terug. Iedereen ziet het om zich heen. De Langstraat is een goed voorbeeld van gebrek aan onderhoud.

Daarnaast werd de ambtelijke organisatie sterk verkleind. Met gevolg dat minder en minder goed beleid wordt gemaakt. Er is bijvoorbeeld te weinig capaciteit om de verkeersproblemen, zoals sluipverkeer, goed aan te pakken.

Wassenaarders merken aan hun contact met de gemeente dat op z’n best lang gewacht moet worden.

Investeringsprojecten blijken iedere keer veel duurder te worden dan de bedoeling.

En hoe staan we bij de bank?

De afgelopen 15 jaar heeft de gemeente € 45 miljoen ontvangen voor de NUON-aandelen en € 20 miljoen voor bezit dat verkocht is. Samen € 65 miljoen. Er is nu nog € 15 miljoen over. Het verschil (€ 50 miljoen) is voor het overgrote deel besteed aan de jaarlijkse tekorten en slechts beperkt aan investeringen. Interen.

Het vooruitzicht

We weten nu al dat de begrotingen van 2024 tot en met 2027 bij elkaar een tekort laten zien van bijna €15mln. In 2026 zal het tekort bijna €5mln bedragen. We verwachten dat dit bedrag nog verder zal oplopen. En als de rijksoverheid al toeschietelijk wordt, dan zal dat volstrekt onvoldoende zijn.

Hoe staan we in vergelijking met andere gemeenten

In Wassenaar wordt vaak geroepen dat we financieel gezond zijn. Geen schulden en wel een grote reserve. Wij van HartvoorWassenaar kijken er heel anders tegen aan.

BDO-accountants heeft een vergelijking gemaakt van alle gemeenten. Er zijn 137 gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners. Wassenaar staat op een 77e plaats. Bovendien verslechtert de positie van Wassenaar snel. Niet iets om jezelf mee op de borst te kloppen.

HartvoorWassenaar

Wanneer je niet in staat bent je dienstverlening aan de Wassenaarders op orde te krijgen. Je niet de investeringen doet die je moet doen en niet het beleid voert dat je moet voeren. En tegelijkertijd de bankstand van € 65 miljoen naar diep in de schulden gaat. Dan is je (financiële) beleid niet goed. Ronduit slecht.

De waarde van Wassenaar wordt bepaald door goed beleid. Dat is er niet. Maar het moet er wel komen. Dat kan wanneer HartvoorWassenaar verder groeit. 

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top