Skip to content

HartvoorWassenaar: het ANWB gebouw

2 februari 20243 minute read

Het ANWB kantoor ligt in een heel raar uitstulpje van Wassenaar, bij Clingendael. Je moet door Den Haag over de Van Alkemadelaan om er te kunnen komen.

Het is aan drie kanten omgeven door Haagse woonwijken (Benoordenhout).

De ANWB

Sinds mensenheugenis staat hier het hoofdkantoor van de ANWB. Kenmerkend is het ronde gebouw aan de voorkant.

Maar de ANWB heeft besloten om te verhuizen naar Den Haag. De ANWB wil natuurlijk zo’n hoog mogelijke opbrengst voor het complex om de verhuizing te kunnen betalen. Woningbouw leek de mogelijkheid met de hoogste opbrengst.

Rol van de gemeente

De gemeente heeft haar hele grondgebied ingedeeld. Door “bestemmingsplannen” is vastgesteld wat daar mag staan en wat er mag gebeuren. Een meerderheid in de gemeenteraad moet dat goedvinden.

Dit maakt dat bezitters van woningen kunnen weten wat in hun omgeving kan. Niet dat naast hun huis ineens een flat wordt neergezet of een tankstation wordt gevestigd. Ieder plekje in Wassenaar is zo benoemd. Zo is bijvoorbeeld voor Wassenaar natuurlijk heel belangrijk dat wat bestemd is als groen, ook groen blijft.

Wijziging van bestemmingsplannen moet ook weer door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Het ANWB terrein                                                       

Het bestemmingsplan voor het ANWB terrein geeft vooral aan “gebruik als kantoor”. En wanneer er voornamelijk woningen gebouwd gaan worden, dan moet de bestemming worden gewijzigd.

Voorgeschiedenis

De ANWB wil natuurlijk de hoogste opbrengst voor haar complex. En dat betekent dat je dan zo veel mogelijk woningen bouwt. HartvoorWassenaar vindt het een heel goed idee om daar woningen te bouwen. Maar je moet het verantwoord doen. Je moet rekening houden met de omgeving. De verandering mag niet schokkend zijn. Het mag niet ten laste gaan van de leef kwaliteit van de vele omwonenden. De verkeerstoename moet behapbaar zijn.

In 2021 heeft de Wassenaarse gemeenteraad goedgekeurd dat er 425 woningen gebouwd mogen worden, met woontorens tot bijna 50 meter hoogte. VVD,CDA en D66 waren het roerend eens. Snel beslist. De omgeving protesteerde, maar daar werd niet naar geluisterd.

HartvoorWassenaar heeft tegen gestemd. Veel te hoog, veel te massief en 3000 autobewegingen per dag er bij is veel te veel voor die omgeving. Je zult het maar meemaken. Je woont pal tegenover de ANWB in een normale woning en ineens staan daar zo’n blok van 16 verdiepingen tegenover je.

Wijziging bestemmingsplan

Het plan is gemaakt en nu is het tijd voor de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging. HartvoorWassenaar stelt dat maximaal 350 woningen gebouwd kunnen worden (minder verkeersbelasting). De maximale hoogte mag 30 meter zijn (nu 26 meter). En niet meer grondoppervlak bebouwen. De vingers van het groen gaan zo de stad in en de vingers van de stad nemen wat ruimte in het groen.

HartvoorWassenaar

We vinden dat in 2021 gewoon te gemakkelijk werd beslist. Het toenmalige college had het over “denken in mogelijkheden”. En onder dekking van die kreet mocht alles.

Uiteraard moet je rekening houden met de belangen van de ANWB. Maar je moet rekening houden met de leefkwaliteit in de omgeving. Je moet rekening houden met je buren. Je moet rekening houden met de groene omgeving. Je moet rekening houden met de verkeersontwikkelingen.

Verantwoordelijke beslissingen maken de Waarde van Wassenaar. En daar staan wij voor.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. 

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top