Skip to content

HartvoorWassenaar: democratie en vrije informatievoorziening

9 februari 20243 minute read

Een aantal weken geleden is De Wassenaarse Krant na jaren gestopt met het plaatsen van artikelen van politieke partijen. Wij vinden dat ernstig en een aderlating voor de openheid en transparantie van de Wassenaarse politiek. Het is nodig om met de Wassenaarders te communiceren over wat in de lokale politiek gebeurt. De eerste voorwaarde voor een goed functionerende democratie.

De Wassenaarse Krant

De Wassenaarse Krant is in feite een huis-aan-huis reclameblad. Niet om gevraagd, je krijgt hem gewoon in de bus. Er is ook duidelijk onderscheid tussen een krant en een huis-aan-huis blad.

Om een krant te ontvangen moet je je abonneren op die krant. In de tweede plaats kent een krant een redactie statuut.

De opbrengsten voor de Wassenaarse Krant komen van de advertenties. Die advertenties gaan dan via de krant door de brievenbus ieders huis binnen. Om te voorkomen dat het blad snel de weg naar de oud-papier bak vindt, worden ook artikelen en rubrieken geplaatst.

Zo werkt dat met een huis-aan-huis blad.

Politieke verslaglegging

Er is dus één “krant” in Wassenaar. En die krant publiceert over wat in en om de raadszaal gebeurt. Tot voor kort ook de artikelen die politieke partijen insturen. De Wassenaarders werden op de hoogte gehouden.

De krant bepaalt zelf, wat door de verslaggever(s) van de krant over de politieke gebeurtenissen wordt geschreven. Geen onafhankelijke journalistiek, want er is geen redactiestatuut. Er zijn geen andere kranten die een andere kijk op dingen kunnen geven.

Wat geschreven wordt staat in onze ogen zo vaak haaks op de werkelijkheid, dat we het met een glimlach bekijken. Bovendien hebben we het afgelopen jaar een negatieve teneur bemerkt. Wij kunnen dat niet echt objectief noemen. De krant probeert de politiek te beïnvloeden.

Gemeentesubsidie

De gemeente subsidieert De Wassenaarse Krant. Gemiddeld is dat per jaar tussen de

€ 30.000 en € 35.000. Er is geen noodzaak voor de gemeente om dit te doen. Verplichte publicaties gaan nu digitaal.

Maar zonder die subsidie kan die krant niet of nauwelijks meer bestaan. Dus wanneer je afhankelijk bent van gemeentesubsidie dan is het heel raar dat je ineens artikelen van de politieke partijen in de Raad weigert. Moet je zo’n krant dan nog subsidiëren? Of juist wel om politieke partijen de ruimte te geven om hun ziensbeelden aan de Wassenaarders voor te leggen?

Hoeder van de democratie

Wassenaarders zijn bereid De Wassenaarse Krant fors te subsidiëren. En ook bereid de krant te ontvangen, zodat de reclames ons huis kunnen binnenkomen. Het is en blijft een huis-aan-huis reclameblad.

Hebben die Wassenaarders door het in ontvangst nemen van het gesubsidieerde huis-aan-huisblad ook het recht om door alle politieke partijen geïnformeerd te worden?

We hebben dit in de raad besproken. We vragen ons af wie de hoeder van de democratie in Wassenaar is. En wie zich moet inspannen om open communicatie te beschermen.

HartvoorWassenaar

Maar wij zullen blijven communiceren. Op Wassenaarders.nl. En via onze social media. En via onze website HartvoorWassenaar.nl. En we zullen proberen om publicatie van artikelen van alle politieke partijen weer geplaatst te krijgen.

Want vrije communicatie is heel belangrijk voor de Waarde van Wassenaar.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top