Skip to content
Fotocredit: PR

Zondag intrededienst Henriette van Dunné bij Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Vrijzinnigen NPB Wassenaar
13 februari 20242 minute read

Henriette van Dunné (geboren in 1966) heeft theologie gestudeerd in Leiden en Amsterdam en heeft lange tijd gewerkt als voorganger in diverse Doopsgezinde gemeenten en als zelfstandig geestelijk verzorger. Het voorgaan in een dienst is voor haar een essentieel onderdeel van het werk. “Door samen te vieren, te zingen, te bidden en naar elkaar te luisteren bouw je gemeenschap op.” Juist de Vrijzinnigheid in al haar veelkleurigheid en de NPB Wassenaar als non-dogmatische geloofsgemeenschap heeft de mensen van nu iets belangrijks te bieden in hun zoektocht naar de zin van hun bestaan.

Henriette van Dunné. Fotocredit: PR

Henriette heeft een passie voor verhalen, met name de manier waarop ze verteld worden; hierdoor wordt de vraag wat mensen wezenlijk verbindt met elkaar en met de ‘ziel’ van het bestaan zichtbaar.

Het is in onze huidige tijd een uitdaging om met elkaar aansprekende, soms nieuwe, vormen te vinden om een gemeenschap te vormen, die de oude, bijbelse verhalen weet te verbinden met de vragen die deze ingewikkelde samenleving oproept. Het gaat dominee Van Dunné keer op keer om het moment waarop het verhaal van God, in de context van andere verhalen, raakt aan het levensverhaal van mensen. Door gebruik te maken van woorden en beelden ontleend aan literatuur, filosofie, kunst of muziek, kunnen wij een nieuwe taal vinden voor wat ons beweegt en inspireert, zodat we ons kunnen verbinden met andere mensen hier in Wassenaar en omgeving en ver daarbuiten.

In 2024 viert Vrijzinnigen NPB haar 21ste lustrum. Zij wil dat samen met de Wassenaarse gemeenschap doen, dus daarover hoort en leest u zeker nog meer.

Intrededienst Henriette van Dunné. Zondag 18 februari, 10.30 uur, Lange Kerkdam 46

Tags

Henriette van DunneIntrededienstVrijzinnigen NPB WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top