Skip to content
Archieffoto. Fotocredit: Duinrell

Permanente opvang van asielzoekers in attractiepark Duinrell

14 februari 20243 minute read

In attractiepark Duinrell wordt een permanent asielzoekerscentrum gevestigd. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Tot nu toe was in Duinrell alleen sprake van opvang in het winterseizoen. Nu is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Wassenaar, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de directie van Duinrell. Er is afgesproken dat tot maart 2028 permanente opvang wordt gefaciliteerd. Praktisch gezien betekent dit dat vanaf 28 maart 2024 geen sprake meer is van een noodopvanglocatie maar een regulier asielzoekerscentrum.

Veiligheid

Op de opvanglocatie op Duinrell is plek voor maximaal 930 mensen (inclusief AMV’ers: Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen). Er is afgesproken dat er geen zogeheten veiligelanders worden gehuisvest. Vreemdelingen die op een landelijke lijst van overlastgevers voorkomen, krijgen evenmin een plek in Wassenaar.

Door het COA zijn er in 2023 153 incidentregistraties opgemaakt. Dit zijn incidenten op het park geweest met de volgende onderverdeling:

  • 71 keer: overtreden huisregels (zoals fietsen op het park, roken in het huisje);
  • 61 keer: agressie of geweld (grote mond, schreeuwen, incident met huisgenoot, vechten met huisgenoot). De politie heeft in een aantal gevallen op het terrein assistentie verricht;
  • 12 suïcide-uitingen (uitzichtloosheid, gevolgen van aardbeving en oorlog in het land van herkomst). In één geval slaagde de zelfmoordpoging.
  • 9 keer: overige incidenten.

Spreidingswet

Conform de vereisten van de onlangs aangenomen Spreidingswet moet de gemeente Wassenaar 158 vluchtelingen opvangen, onder wie 13 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Met de opvang op Duinrell voldoet Wassenaar hiermee ruimschoots aan de vereisten van de onlangs aangenomen Spreidingswet. Deze wet is gericht op een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over Nederland.

Integratie

De opvang herbergt een diverse groep vluchtelingen, voornamelijk afkomstig uit Syrië, Jemen, Turkije, en Eritrea. Integratie en participatie worden gestimuleerd door vrijwilligersactiviteiten, onderwijs, en Nederlandse lesprogramma’s, gericht op een soepele overgang naar de Nederlandse samenleving.

Er zijn zo’n 50 vrijwilligers betrokken bij de opvanglocatie op Duinrell. De vrijwilligers zijn aangesloten bij de kerk, RKSV Blauw-Zwart en de Amerikaanse School. De vrijwilligers organiseren activiteiten, zorgen voor ontwikkeling en betrekken de bewoners van de opvanglocatie bij de gemeente Wassenaar. Dat gebeurt op verschillende manieren. Sinds juni 2023 is er op donderdagmiddag een inloophuis op de Schoolstraat in een gebouw van de PKN. Hier komen wekelijks bewoners om de Nederlandse taal te oefenen, te sporten, spelletjes te spelen en om de inwoners van Wassenaar te ontmoeten. Er zijn rond de 10 vrijwilligers betrokken bij het inloophuis van de kerk.

Daarnaast wordt er twee keer per week gevoetbald bij RKSV Blauw-Zwart onder begeleiding van twee vrijwilligers die dit al jaren doen. Op zaterdagochtend worden, onder toeziend oog van een medewerker van het COA, fietslessen gegeven door leerlingen van de Amerikaanse school. Ook wordt er door een steeds groter wordende groep vrijwilligers al jaren Nederlandse les gegeven
op Duinrell. Verder organiseert een groep moeders van de Amerikaanse school Engelse les op Duinrell. Ook wordt er twee maal per week gebruikt gemaakt van een fitnessruimte in de oude boksschool – thans jongerencentrum – op de Dr. Mansveltkade.

Tags

AsielzoekerscentrumAttractiepark DuinrellOpvang asielzoekersWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top