Skip to content

Agenda raadsvergadering 27 februari

27 februari 202436 second read

Dinsdag 27 februari vergadert de gemeenteraad in Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22. De vergadering start om 19:30 uur. Deze onderwerpen staan onder andere op de agenda:

  • Ontwerpvisie Ammonslaantje – Maaldrift
  • Vernieuwen van de huidige skatevoorziening gelegen in het Geesbert van Barneveldpark
  • Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028 vanuit de regionale samenwerking in de waterketen Leidse regio
  • Vaststellen bestemmingsplan “Residentie Parkzicht te Wassenaar” + beeldkwaliteitsplan
  • Zienswijze herontwikkeling van het MOC Maaldrift
  • Uitwerking Omgevingswet: Nota Hogere Waarden Verkeerslawaai Wassenaar 2024
  • Uitwerking Omgevingswet: Beleidsregels Milieuzonering Richtafstanden Wassenaar 2024

Inspreken en vergadering volgen

Wilt u inspreken? Neem dan voor 27 februari 12:00 uur contact op met de griffie via griffie@wassenaar.nl. U kunt de vergadering live bijwonen op Raadhuis De Paauw. Ook kunt u de vergadering online volgen via de website van de gemeenteraad(externe link)

Tags

agendaGemeenteGemeenteraadRaadsvergaderingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top