Skip to content
Artist impression van Residentie Parkzicht. Fotocredit: gemeente Wassenaar

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Residentie Parkzicht vastgesteld door gemeenteraad

29 februari 20242 minute read

De gemeenteraad van Wassenaar heeft op dinsdag 27 februari het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van Residentie Parkzicht vastgesteld. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om op de ANWB-locatie 425 woningen te realiseren.

Aanpassingen in plan

Het plan is door de gemeenteraad op een aantal punten aangepast. Een belangrijke aanpassing is dat de maximale bouwhoogte wordt beperkt tot 40 meter in plaats van 47 meter. Met de aanpassing van de bouwhoogte is de gemeenteraad tegemoetgekomen aan de bezwaren van omwonenden en de gemeente Den Haag. Naast de aanpassing in de bouwhoogte zijn er ook meer betaalbare woningen toegevoegd en wordt de huidige parkeerplaats voor een groot gedeelte ingericht met planten en ander groen.

Wethouder Wonen, Ritske Bloemendaal: “Ik ben heel blij dat er 425 nieuwe woningen gebouwd worden in onze gemeente. Deze woningen zijn namelijk hard nodig. Er is veel behoefte aan woningen bij starters, doorstromers en andere woningzoekenden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat bij het opstellen van het bouwplan omwonenden, toekomstige bewoners van deze locatie en de gemeente Den Haag worden betrokken. Met de verlaging van de bouwhoogte is er een belangrijke handreiking gedaan richting omwonenden die de bouwhoogte te hoog vinden.”

Voorbereidingen bouwplan

Nu het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld, wordt begonnen met de voorbereiding van het bouwplan. Het college vindt het belangrijk dat ook in deze fase participatie plaatsvindt. Omwonenden en woningzoekenden die interesse hebben om bij Residentie Parkzicht te komen wonen, krijgen de kans om mee te denken. Deze fase van participatie zal plaatsvinden op basis van het vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Omwonenden en toekomstige bewoners kunnen bijvoorbeeld meedenken over architectuur, de keuze in materiaal, terreininrichting en invulling van voorzieningen in de 4.500 m2 bruto vloeroppervlakte. Er is onder andere ruimte voor lichte horeca, maatschappelijke voorzieningen zoals een huisartsenpraktijk en dienstverlenende bedrijven. De beoogde voorzieningen zijn primair gericht op bewoners van de nieuwe ontwikkeling en de omliggende wijken.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan- en beeldkwaliteitsplan is een belangrijke stap gezet voor de bouw van maximaal 425 woningen. Woningen voor verschillende doelgroepen waaronder sociale huur. Belangrijk in een tijd van woningnood, voor zowel de gemeente Wassenaar als de regio Haaglanden.

Tags

BeeldkwaliteitsplanBestemmingsplanGemeenteResidentie ParkzichtWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top