Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Informatiebijeenkomst Voorontwerpprogramma Groene Zone

12 maart 20242 minute read

De gemeente Wassenaar ontwikkelt een programma voor de Groene Zone – Noordrand. De Groene Zone is het gebied tussen de bebouwde kom, de gemeentegrens met Katwijk, de Katwijkseweg en de N44. Het doel is om een breed gedragen programma te ontwikkelen over hoe de Groene Zone in de toekomst eruit kan komen te zien en wat er voor nodig is om dit te bereiken.  

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 20 maart aanstaande vindt er een informatiebijeenkomst plaats in Theater de Warenar, Kerkstraat 75, 2242 HE Wassenaar. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.30 uur. Wethouder Wim Koetsier (portefeuillehouder Ruimte, Duurzaamheid en Mobiliteit) opent de bijeenkomst. 

Geïnteresseerden krijgen een presentatie over hoe het voorontwerpprogramma tot stand is gekomen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Wilt u vooraf laten weten of u komt? Aanmelden graag voor maandag 18 maart aanstaande via e-mail: groenezone@wassenaar.nl. Meer informatie over het project en de terinzagelegging van het voorontwerpprogramma: www.wassenaar.nl/groenezone. 

Participatie 

De gemeente Wassenaar heeft een uitgebreid participatietraject achter de rug met bewoners, bedrijven en belanghebbende partijen. In de meer dan 25 werkateliers, overleggen en bewonersbijeenkomsten die zijn gehouden afgelopen jaar, zijn ideeën opgehaald, inzichten gedeeld, meningen uitgewisseld; en er is volop gediscussieerd. Op deze manier wil de gemeente aansluiten bij wat er leeft in het gebied en zorgen voor toekomstbestendige plannen die in samenspraak worden ontwikkeld. De gemeente waardeert ieders inbreng; er is door een grote groep betrokkenen meegedacht en meegewerkt aan het voorontwerpprogramma.  

Inspraakreactie 

Tot en met 12 april 2024 ligt het resultaat van alle participatiebijeenkomsten ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het Voorontwerpprogramma Groene Zone. U kunt een inspraakreactie indienen door een e-mail te sturen naar: gemeente@wassenaar.nl of door het contactformulier op de website www.wassenaar.nl in te vullen. De stukken zijn tijdens kantoortijden in te zien op het Gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar.  

Tags

GemeenteGroene ZoneInformatiebijeenkomstTheater de WarenarVoorontwerpprogramma Groene ZoneWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top