Skip to content

Bestemmingsplan Katwijk; actie is nodig

14 maart 20242 minute read

Door toenmalig Lokaal Wassenaar wethouder Bart Boon werd bij de Raad van State tegen het Katwijks bestemmingsplan Valkenhorst (voormalig vliegveld) bezwaar aangetekend. Katwijk had zich namelijk niet gehouden aan de met Wassenaar gemaakte afspraken. Zo zou o.a. de hoogte van de bebouwing op de grens met de open, groene zone worden beperkt. In het bestemmingsplan was daar (en van andere afspraken) echter niets terug te vinden. Voldoende reden dus om naar de Raad van State te stappen.

Intussen heeft Katwijk gereageerd op het bezwaarschrift van Wassenaar. Wassenaar kan hierop repliek (commentaar) geven. Lokaal Wassenaar raadslid Annemarie Hofman vroeg de verantwoordelijk CDA wethouder of het college dat – gezien het grote belang – ook ging doen.

Het college was dat niet van plan omdat “het ingediende bezwaarschrift duidelijk genoeg is”. In juridische zin is dat een zwaktebod. Je gaat niet in op de argumenten van de tegenpartij en de-facto accepteer je die dan. Het besluit om geen repliek in te dienen was gebaseerd op ”ambtelijke advisering”. De gespecialiseerde advocaat die het bezwaarschrift had opgesteld was niet betrokken. Hopelijk wordt het gebrek aan daadkracht van de CDA wethouder niet ingegeven door het feit dat de CDA minister Volkshuisvesting moeite heeft om zijn bouwvolume te halen en wel wat lokale hulp kan gebruiken. Annemarie Hofman vroeg de wethouder om alsnog repliek in te dienen. Een duidelijk “ja” bleef uit.

Om de wethouder te dwingen toch actie te ondernemen zal tijdens de komende raadsvergadering door Lokaal Wassenaar een motie worden ingediend waarin het college de opdracht krijgt om de gespecialiseerde advocaat repliek te laten opstellen en in te dienen bij de Raad van State.

Goedkeuring van het huidige, voor de groene zone uiterst nadelige Katwijks bestemmingsplan moet hoe dan ook worden voorkomen. Daarbij kan het niet zo zijn dat door laks optreden van een wethouder de belangen van Wassenaar worden verkwanseld. Bij Lokaal Wassenaar zijn die belangen wèl in goede handen.  

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top