Skip to content

Vanavond vergadert de gemeenteraad. Bekijk de agenda

26 maart 202436 second read

Dinsdag 26 maart vergadert de gemeenteraad in Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22. De vergadering start om 19:30 uur. Deze onderwerpen staan onder andere op de agenda:

  • Uitwerking Omgevingswet: Beleidsregels Milieuzonering Richtafstanden Wassenaar 2024
  • Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar 2024 en Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar 2024
  • Gemeenschappelijke Regeling Rekenkamer
  • Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028 vanuit de regionale samenwerking in de waterketen Leidse regio
  • Uitwerking Omgevingswet: Nota Hogere Waarden Verkeerslawaai Wassenaar 2023
  • Achtste wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar 2015
  • Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Van Doeveren

Inspreken en vergadering volgen

Wilt u inspreken? Neem dan uiterlijk voor dinsdag 26 maart voor 12:00 uur contact op met de griffie via griffie@wassenaar.nl. U kunt de vergadering live bijwonen op Raadhuis De Paauw. Ook kunt u de vergadering online volgen(externe link) via de website van de gemeenteraad. 

Tags

agendaGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top