Skip to content
Fotocredit: Pixabay/Jonas

Buren in het geweer tegen naastgelegen padelbanen

1 april 20242 minute read

Naaste buren van tennispark De Oude Eik hebben zich meerdere malen gewend tot de Raad van State om hun onvrede te uiten over de padelbanen die naast hun eigendom zijn aangelegd. Dat meldt het Leidsch Dagblad. Sinds de komst van twee padeltennisbanen in 2017 zeggen de bewoners dat ze te kampen hebben met aanzienlijke geluids- en lichthinder, waardoor het verblijf in hun eigen tuin ernstig wordt belemmerd. Daarvoor zijn nu al negen rechtszaken aangespannen bij de hoogste bestuursrechter.

De padelbanen zorgen voor zoveel lawaai dat de rust in hun tuin aanzienlijk is verstoord. Ondanks dat hun woning 48 meter verwijderd staat van de padelbanen, klagen zij over overlast door zowel geluid als licht. De bewoners, zo blijkt uit de berichtgeving, hebben meerdere handhavingsverzoeken ingediend, gericht op kwesties zoals de diepte van drainagebuizen, de sloop van een oefenmuur zonder vergunning, ineffectieve ballenvangers, en de aanhoudende geluidoverlast.

Hun volharding heeft geleid tot een gedeeltelijke overwinning waarbij de Raad van State de gemeente Wassenaar opdroeg geluidmetingen uit te voeren. Echter, volgens de bewoners zijn deze metingen niet correct uitgevoerd, aangezien er niet adequaat rekening gehouden is met de weerkaatsing van geluid. De gemeente hoopt van de Raad van State te horen hoe de geluidsmeting dan wel moet worden uitgevoerd. Mogelijk kan worden volstaan met een geluidsscherm. Een uitspraak volgt nog.

Bron: Leidsch Dagblad

Tags

BezwaarPadelbanenRaad van StateTennispark De Oude EikWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top