Skip to content
Archieffoto. Fotocredit: gemeente Wassenaar

Gemeente presenteert programma gemeentelijke huisvesting

4 april 20242 minute read

De gemeente Wassenaar heeft grootse plannen voor de huisvesting van haar bestuurlijke en administratieve functies, waarbij erfgoed en moderniteit hand in hand moeten gaan. In een recente informatiebrief aan de gemeenteraad worden de reeds bekende ambities en de voortgang van het programma Gemeentelijke Huisvesting uiteengezet. De brief aan de gemeenteraad vormt een update waarbij nu ook de globale kostenraming voor de Gemeentewinkel is opgenomen.

Centraal in de huisvestingsplannen staat het historische raadhuis De Paauw, dat omgevormd wordt tot een modern bestuurscentrum. Dit monumentale pand zal niet alleen huisvesting bieden aan het College en de Raad, maar ook aan de gemeentelijke medewerkers. Met respect voor het erfgoed wordt De Paauw zowel aan de binnen- als buitenkant gerenoveerd en waar nodig gerestaureerd.

De transformatie van De Paauw is slechts één onderdeel van een breder huisvestingsprogramma. De gemeente werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe gemeentewinkel en een nieuwe gemeentewerf, terwijl de locatie aan de Johan de Wittstraat wordt bestemd voor woningbouw na sanering van vervuilde grond. De gemeentewinkel, die essentiële diensten dichter bij de burgers brengt, en de gemeentewerf, die een combinatie wordt van werf en milieustraat, zijn cruciale elementen in de modernisering van de gemeentelijke huisvesting. De locaties voor de nieuwe gemeentewerf en -winkel zijn nog in onderzoek.

Het huisvestingsprogramma omvat ook plannen voor de aanleg van nieuwe parkeervoorzieningen en fietsenstallingen, vooral rond De Paauw, om tegemoet te komen aan de toegenomen parkeerdruk door divers gebruik van het gebied. Daarnaast wordt ingezet op het verhogen van de sociale veiligheid en verdere verduurzaming door onder meer de installatie van ledverlichting rondom het raadhuis.

Financiering

De financiering van deze ambitieuze projecten omvat een combinatie van gemeentelijke middelen, inkomsten uit grondverkoop en mogelijke subsidies en cofinanciering. Het programma benadrukt de noodzaak van nieuwe inkomsten en zoekt actief naar mogelijkheden voor subsidie en fondsenwerving.

De gemeenteraad is in de vorige raadsperiode al akkoord gegaan met de verbouwingskosten. In de raadsvergadering van 1 februari 2022 is besloten om voor de verbouwing en de renovatie van De Paauw 12,23 miljoen euro (11,85 miljoen voor de renovatie en 0,38 miljoen voor projectmanagement) beschikbaar te stellen. De raad moet nog wel een oordeel vellen over de kostenposten ‘parkeervoorzieningen’ en ‘voorzieningen en aankleding’. De huisvestingsplannen zijn in lijn met het coalitieakoord ‘Samen voor Wassenaar; koersvast, open en betrokken’.

Tags

De PaauwGemeentekantoorGemeentelijke HuisvestingGemeentewerfPlannenRenovatieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top