Skip to content

De Groene Zone en Het Bezwaar van Wassenaar: Een Verhelderende Uitleg

15 april 20242 minute read

De Wassenaarse VVD kijkt vol verwachting naar de ontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg. We streven naar een ecologische groene zone die als overgangsgebied tussen Wassenaar en Katwijk dient. Deze zone moet niet alleen de wijk Valkenhorst verrijken met groen, maar ook een leefbaar klimaat bieden voor nieuwe bewoners en bezoekers van zowel natuurgebieden als de gemeente Wassenaar.

Waar Het Knelt: Het Bestemmingsplan van Katwijk

Het struikelblok is het bestemmingsplan van Katwijk voor het voormalige vliegkamp Valkenburg. Dit plan houdt geen rekening met de gevoelige overgangszone tussen bebouwing en natuur. Hierdoor bestaat het risico dat de maximale bouwhoogte wordt overschreden, wat de ecologische waarde bedreigt.

Uitdagingen met Stikstof

Daarnaast heeft Katwijk extra stikstofruimte moeten inkopen om meer woningen te kunnen bouwen, wat de oorspronkelijke milieu-effectrapportage in het gedrang brengt. Dit leidt tot bezwaren, vooral gezien de nabijheid van natuurgebieden als Meijendel en Berkheide.

Conclusie: Bezwaar van Wassenaar

De gemeente Wassenaar heeft bezwaar ingediend bij de Raad van State vanwege deze punten. De zaak zal in mei 2024 worden behandeld. De Wassenaarse VVD dringt erop aan dat er vóór die tijd een reactie komt op het bezwaar. Het is belangrijk dat er een werkbare oplossing wordt gevonden, in samenwerking met Katwijk, de provincie Zuid-Holland en het Rijksvastgoedbedrijf. Wij gaan ervan uit dat Raad van State een wijziging in het bestemmingsplan kan maken waarmee beide gemeenten tevreden kunnen zijn.

Toekomstperspectief: Nieuwe Woningen in de Randstad

Hoewel de Wassenaarse VVD bezorgd is over de impact op de natuur, erkennen ze ook de noodzaak van nieuwe woningen in de regio. De locatie biedt veel mogelijkheden voor woningzoekenden, met zijn groene omgeving te midden van stedelijke gebieden. Het is nu wachten op de uitspraak van de Raad van State, in de hoop dat er een balans wordt gevonden tussen woningbouw en natuurbescherming.

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top