Skip to content
Fotocredit: Vrijzinnigen NPB Wassenaar

105 jaar Vrijzinnige NPB Wassenaar

Claartje de Leeuw
18 april 20242 minute read

Op zondag 21 april openen wij in onze dienst een bijzonder feestjaar, waarin wij stilstaan bij ons 105-jarig bestaan. Het thema voor ons 21ste lustrum is ‘Het verhaal gaat verder’. Ons verhaal, dat vijf jaar geleden zo zorgvuldig is verzameld en vastgelegd in het jubileumboek voor ons 100-jarig bestaan, gaat verder en wil vooral ook verder klinken dan alleen in en rondom ons gebouw. Wij hebben als gemeenschap mensen iets te bieden: hoe vertellen wij daarover? In onze huidige tijd komen wij zo makkelijk tegenover elkaar te staan, omdat er zoveel waarheden lijken te zijn waarover mensen het oneens zijn met elkaar. Zo ontstaat er tegenover ieder ‘wij’ een ‘zij’.  Kunnen wij mensen met elkaar verbinden door onze verhalen te delen? Wat is belangrijk voor onze gemeenschap en waarin herkennen wij ons. Wij willen graag ruimte scheppen voor een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Het is wezenlijk voor ieder mens om gezien en gehoord te worden.

Daarom willen wij het komende jaar de blik wat verder naar buiten richten en mensen uitnodigen om hetzelfde te doen. Naast een Hagenpreek in de tuin van Burcht I in de zomer, willen wij recepten en boodschappen inzamelen voor de voedselbank en zullen we dit ‘jubeljaar’ afsluiten met een bijzonder cultureel evenement, ‘Wandering Wassenaar’. Over al deze activiteiten leest u te zijner tijd meer.

Intussen staat onze kerkdeur elke tweede donderdagochtend van de maand open voor iedereen en is wie dat wil van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken met iets lekkers erbij, een praatje te maken of de schilderijen te bekijken van Lux Buurman en Ab van Overdam, die momenteel in ons kerkgebouw exposeren.

Tags

21e lustrumJubileumVrijzinnigen NPB WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top