Skip to content
Archeologisch deskundige gemeente Wassenaar, Jorinde Vroeijenstijn en wethouder Cultuur en Welzijn, Ronald Zoutendijk bij Kerkstraat 11. Fotocredit: gemeente Wassenaar

Archeologen hebben opgraving aan Kerkstraat 11 in Wassenaar afgerond

18 april 20242 minute read

Tijdens de sloop van de fundering van het pand aan Kerkstraat 11 zijn onder archeologische begeleiding vroege muurresten en grondsporen gevonden. In overleg met de vergunninghouder en de archeologisch deskundige van de gemeente Wassenaar is besloten om uit te breiden tot een opgraving. Bij de opgraving zijn verschillende archeologische resten gevonden.

Hergebruikte bakstenen aan Kerkstraat 11

De archeologen hebben verschillende muurresten aangetroffen. Er is achter de voorgevel een waterpunt gevonden, waarvan de bakstenen uit de 17e eeuw zijn hergebruikt. De archeologisch deskundige, Jorinde Vroeijenstijn van de gemeente Wassenaar: “Het is heel interessant dat circulair gebruik van bouwmaterialen van alle tijden is! Met deze opgraving dragen we bij aan meer informatie over ons mooie dorp Wassenaar.” Tijdens de opgraving zijn naast de bakstenen waterput, ook delen van een keldertje met plavuizen vloertje, aardewerkfragmenten en een 20e-eeuwse beerput aangetroffen. De archeologen denken dat de aangetroffen muurresten uit de 18e eeuw dateren, met hergebruik van bakstenen uit de 17e eeuw. Er zijn ook grondsporen gevonden die duiden op een mogelijke houten voorganger.

Alle sporen en vondsten zijn zorgvuldig gedocumenteerd en beschreven door archeologen van het archeologisch bedrijf Transect B.V. Een verdere uitwerking van het archeologisch onderzoek zal de vermoedens van de bouwontwikkeling en de ouderdom nog moeten bevestigen. Vergunninghouder mevrouw Colette: “Ik was aangenaam verrast door het archeologisch onderzoek.”

Archiefonderzoek

De Historische Vereniging Oud-Wassenaer heeft een archiefonderzoek beschikbaar gesteld aan de archeologen. Op de kaart van Wassenaar uit het jaar 1615 staat nog geen huis op dit perceel getekend. Uit transport- en belastingregisters in het archief is het toch aannemelijk dat al vanaf het jaar 1604 een ‘huijsje en erve’ aanwezig was. 

Wethouder Erfgoed, Ronald Zoutendijk, is nauw betrokken bij de archeologische vondst in Wassenaar: “Met veel belangstelling heb ik de opgraving aan de Kerstraat 11 gevolgd. De vondsten en sporen zijn een aanvulling op de kennis die we hadden over onze (verre) voorouders en toont de meerwaarde van het archeologisch onderzoek.”

Tags

GemeenteKerkstraatOpgravingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top