Skip to content

Bureaucratische kermis over ons mooie Noordzeestrand

De Vrienden van Wassenaar
19 april 20242 minute read

Soms zijn ambtelijke en politieke besluitvormingsprocessen voor ons ‘normale’ burgers ondoorgrondelijk. Neem nu ons geliefde strand. Iedereen in ons dorp en in de politiek wil dit strand houden zoals het is: kleinschalig. Er wordt sinds tijden het predicaat ‘familiestrand’ opgeplakt. Maar ook personen zonder ‘familie’ mogen er graag komen vanwege de relatieve rust. Een strand zonder lawaaierige watersport, overzichtelijk en zonder pretenties. En niet te vergeten zonder een bebouwd achterland, maar in een natuurgebied. Zoals gezegd, de meesten onder ons willen dit zo houden. Misschien hier en daar wat kleine verbeteringen zoals op het gebied van parkeren van met name fietsen en een betere toegankelijkheid en voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking. Maar dat is het dan. Dat wil de politiek dus ook. Maar in plaats dat op te schrijven op één pagina met daarin opgenomen wanneer tegen welke kosten de kleine verbeteringen zullen plaatsvinden, wordt er een bureaucratische kermis opgetuigd. Eerst moet er een startnotitie komen ter voorbereiding op een Strandvisie. Na akkoord over de startnotitie kan pas gewerkt worden aan de Strandvisie. Het opstellen daarvan kost veel tijd en geld en zou eind van het jaar gereed moeten zijn. Daarna kunnen dan de verbetermaatregelen worden uitgevoerd. Het resultaat van die hele exercitie zal uiteindelijk zijn: die zojuist genoemde pagina waarin staat dat het strand een kleinschalig familiestrand zal blijven met enkele aanpassingen.

Onlangs werd in de Paauw in een commissie gedebatteerd over de ‘startnotitie’ en daarbij bleek dat alle partijen er hetzelfde over denken. In de kern is men het eens. Weinig verrassends dus. Afgezien dan van een pleidooi van sommige partijen om de toegang tot het strand te ‘beprijzen’ voor in de eerste plaats autoverkeer. Dus een bedrag bovenop de parkeerkosten die je al moet voldoen. Tegelijkertijd werd erbij gezegd dat dat dan niet mag gelden voor de inwoners van Wassenaar. Er zou met een ‘vignet’ gewerkt kunnen worden, was een idee. Best lastig te realiseren en de haalbaarheid lijkt niet erg hoog. Een ander aardig idee was trouwens om een elektrisch treintje te laten rijden van het dorp naar het strand. Kostbaar misschien, maar ongetwijfeld zal Duinrell wel willen bijdragen als tegemoetkoming voor het verkeersleed dat hun pret-en overnachtingspark ons dorp bezorgt. Zou een mooie geste zijn.

Gezegend is ons dorp met zo’n strand: houden zo!

Tags

ColumnDe Vrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top