Skip to content

Op weg naar een duurzame toekomst van de Warenar

19 april 20243 minute read

Inmiddels is het een jaar geleden dat het huidige college van burgemeester en wethouders aantrad. Een lastige start was het wel, nadat het voorgaande college na lang onderhandelen al snel ten val kwam. Het huidige college kreeg een aantal urgente dossiers waar niets aan gedaan was. Eerlijk is eerlijk; dat er niets aan gedaan was lag niet alleen aan het voorgaande college maar ook aan diens voorgangers.

Een aantal jaren geleden besloot de toenmalige coalitie dat de Warenar te veel geld kostte en afgestoten moest gaan worden. Daar was veel weerstand tegen, maar politici van de coalitie vonden dat zij ‘niet bang moesten zijn’ om pijnlijke besluiten te nemen. Door veel politici wordt slagkracht als het ultieme doel gezien. Ik zit daar iets anders in en ik vind ‘geen angst hebben’ een verkeerde benadering. Je moet goede besluiten nemen en als je goede besluiten neemt dan zouden de politici nergens bang voor moeten zijn. Ik licht dat toe aan de hand van een voorbeeld, namelijk de gang van zaken rond de Warenar.

De Warenar is eigendom van de parochie en is in erfpacht gegeven aan de gemeente. Het erfpachtcontract met de parochie zou binnen 10 jaar aflopen en de gemeente weigerde daarom te investeren in het onderhoud van het pand. De exploitatie werd in handen gegeven van de Stichting Beheer Warenar. Deze beheerstichting kreeg een zeer bescheiden jaarlijkse subsidie voor de theaterfunctie en moest het meest noodzakelijke onderhoud voor eigen rekening nemen, waardoor het gebouw steeds meer te kampen kreeg met achterstallig onderhoud.

Ik heb mij altijd verzet tegen het afstoten van de Warenar. Wij betalen niet alleen belasting voor de huisvesting van de ambtenaren of het schoonhouden van de straten, maar ook voor allerhande voorzieningen. Althans zo zou het moeten zijn. Gelukkig is het tij nu gekeerd.

Als randvoorwaarde voor een hernieuwde poging om de Warenar te behouden en te investeren in groot onderhoud vond de gemeenteraad dat er eerst duidelijkheid moet bestaan over het verlengen van het erfpachtcontract. Daarover is nu op een haar na duidelijkheid. Na eerdere mislukte pogingen lijkt het de huidige wethouder Ronald Zoutendijk, lid van DLW, portefeuillehouder op dit dossier, te lukken het proces op gang te krijgen. Bijna alle seinen staan inmiddels op groen.

Het ziet ernaar uit dat er dit jaar eindelijk duidelijkheid komt over hoe de toekomst van de Warenar het beste kan worden gewaarborgd. En als je diep in mijn hart kijkt, dan zeg ik: voor niets gaat de zon op. Om een zo geweldig theater als de Warenar te behouden zou ik er best wat gemeentelijk geld voor over hebben, zeker als er ook nog een dorpsmuseum in kan worden ondergebracht en de dorpshuisfunctie kan worden versterkt.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),

www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top