Skip to content
Sjaak Bral gaf op humoristische wijze op 17 april in de Warenar Wassenaarse ondernemers een kijkje in zijn ideeën over ondernemerschap. Fotocredit: redactie Wassenaarders.nl

Cabaretier en columnist Sjaak Bral houdt Wassenaarse ondernemers spiegel voor

Ondernemend Wassenaar
20 april 20242 minute read

Gelardeerd met veel grappen en grollen en enkele mooie luisterliedjes hield ‘cultureel ondernemer’ Sjaak Bral op woensdagavond 17 april in De Warenar zo’n 120 uit allerlei branches afkomstige Wassenaarse collega’s en wethouder Laurens van Doeveren (VVD) regelmatig een spiegel voor over wat ondernemen nu eigenlijk is en hoe je dat het beste kunt vormgeven.
Zelf had hij op jonge leeftijd al ontdekt, dat werken voor eigen rekening en risico hem het beste past. En trots kon hij melden nog nooit een cent subsidie te hebben ontvangen.

Haagse Sjaak had zich goed verdiept in de Wassenaarse problematiek en verhoudingen en kon dus met voorzitter Odette Perik van het organiserende Ondernemend Wassenaar constateren dat de gemeente het afgelopen jaar meer oog voor ondernemen en ondernemersklimaat heeft gekregen, onder meer blijkend uit een kwaliteitsimpuls op de afdeling Economische Zaken, het aannemen van het centrumplan en de voorbereidingen op een nieuwe Economische Visie. Wethouder Van Doeveren, die menige veeg uit de pan kreeg, riep hij op vooral door te gaan op de ingeslagen weg en ondernemen in het dorp beter te gaan faciliteren in het belang van meer dan 10.000 werkenden en de dorpsgemeenschap als geheel, die gebaat is bij een uitstekend voorzieningenniveau.

Volgens een aanwezige sloeg Bral één keer de plank mis. Vissen zouden niet in Scheveningen aan wal zijn gegaan en uiteindelijk getransformeerd naar Haags sprekende mensen, die met hun taal de hele wereld hebben verrijkt, maar enkele kilometers noordelijker bij de Wassenaarse slag, waaruit Algemeen Beschaafd Wassenaars (ABW) sprekende lieden zijn voortgekomen. Het bewijs dat farao Toetanchamon ooit in Den Haag aan Zee was langs geweest, kon hij echter niet weerleggen. Daarvoor lopen daar nog teveel mensen met de naam Toet rond.

De lichtvoetige manier waarop zo aandacht voor de uitdagingen van onze tijd werd gevraagd, sprak de hele zaal aan. Volgens Bral begint alles met ambitie en creativiteit. Eigenwijs zijn mag, maar tot op zekere hoogte. Enige nostalgie was hem ook niet vreemd. Fouten maken mag ook als ondernemer, als je er maar van leert. Over de lessen van Bral (en zijn grappen) werd nog lang nagepraat.

Voor een aantal niet-leden van Ondernemend Wassenaar was de avond aanleiding om zich direct aan te sluiten. Wie dat nog niet heeft gedaan of dat naar aanleiding van dit artikel wil doen, kan terecht op www.ondernemendwassenaar.nl.

Tags

Ondernemend WassenaarOndernemersavondTheater WarenarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top