Skip to content

IKC op het Huijbrechtse veld is de beste keuze

Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar
23 april 20242 minute read

In het Integraal Huisvesting Plan (IHP) 2019-2023 heeft de gemeente de behoefte aan een Integraal Kind Centrum (IKC) voor Wassenaar vastgelegd. Opvang, onderwijs en ontspanning (zoals een gymzaal) voor 0-13-jarigen op 1 locatie past in de ambitie om een doorlopende leerlijn optimaal te facilitairen.

In de zoektocht naar de meest geschikte locatie is na uitgebreid onderzoek en participatie de plek midden op het Huijbrechtse veld naar voren gekomen. Deze plek heeft zowel de voorkeur van de omwonenden als van de behoeftesteller, de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW).

Dit betekent wel dat de bestemming ‘groen’, zoals die nu geldt voor de locatie, zal moeten worden aangepast. Naast groen zal aan de Burmanlaan de functie ‘onderwijs’ weer in ere worden hersteld. Achter de voormalige Wethouder Huijbrechtseschool, waar nu Kinderopvang Norlandia is gehuisvest, is het nieuwe onderwijsgebouw van het IKC voorzien.

Natuurlijk zijn er (persoonlijke) belanghebbenden die het IKC liever op een andere plek zien. Echter, de unieke combinatie van opvang, school en gymzaalcapaciteit vraagt veel ruimte en die is in het zoekgebied niet elders te vinden. Zeker niet aan de Thorbeckestraat waar nu de St. Jozefschool is gevestigd.

De recent, door voormalig wethouder Ruimtelijke Ordening Bart Boon, gedane suggestie is gebaseerd op onjuiste aannames en onvoldoende kennis van zaken over wat een IKC precies behelst. Aan de Thorbeckestraat is gewoonweg onvoldoende ruimte om twee scholen samen te brengen en het kent geen opvang- & gymzaalfaciliteit. Bovendien passen de eerdere geopperde enorme (verkeers-) infrastructurele aanpassingen niet binnen de kaders van lokaal & zorgvuldig begrotingsbeleid.

We vertrouwen erop dat de gemeente Wassenaar de belangen van onze kinderen vooropstelt zodat we als SKOW voortvarend aan de slag kunnen met het realiseren van het IKC.

Bestuur SKOW

Tags

IngezondenIntegraal KindcentrumNieuwbouwStichting Katholiek Onderwijs WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top