Skip to content
Archieffoto. Wethouder Wim Koetsier laat de online enquête zien. Fotocredit: gemeente Wassenaar

Gemeente lanceert nieuw actieplan tegen geluidsoverlast

30 april 20242 minute read

De gemeente Wassenaar gaat een nieuw Actieplan Geluid voor de periode tot 2029 opstellen. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Het doel van dit plan is om de geluidsoverlast van wegverkeer op bestaande woningen te beperken, wat een aanzienlijke invloed kan hebben op de gezondheid van de inwoners. Het huidige actieplan, dat loopt tot en met 2023, zal worden opgevolgd door deze nieuwe strategie om te voldoen aan zowel nationale als Europese wetgeving.

Geluidsniveaus worden nauwkeurig onderzocht

Het actieplan richt zich op het meten en in kaart brengen van de geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeer. Een belangrijk onderdeel van het plan is het vaststellen van een ‘plandrempel’, die het maximale geluidsniveau aangeeft dat wordt nagestreefd op de gevels van bestaande woningen. Het college zal deze drempel bepalen na een uitgebreide analyse van de verzamelde gegevens en feedback van Wassenaarse burgers via een enquête. In het vorige plan was deze drempel vastgesteld op 63 dB.

Maatregelen ter beperking van geluid

Voor woningen waar de geluidsniveaus de plandrempel overschrijden, zullen verschillende maatregelen worden overwogen, zoals de aanleg van stil asfalt of het gebruik van stille klinkers. Dit moet helpen om de overlast te verminderen en de leefomgeving te verbeteren.

Participatie

De gemeente roept alle inwoners op om actief deel te nemen aan het proces door deel te nemen aan de enquête, die onlangs is gelanceerd. Tevens is een participatieavond gepland op 29 mei.

Financiële aspecten en planning

De kosten voor het ontwikkelen van het Actieplan Geluid 2024 worden gedekt door het structurele milieubudget van de gemeente, bestemd voor verplichte milieutaken. Eventuele maatregelen die voortvloeien uit het plan en extra financiering vereisen, zullen aan de raad worden voorgelegd. Het conceptplan zal in september aan de raad worden gepresenteerd, waarna zij hun zienswijze kunnen indienen.

Tags

Actieplan GeluidMaatregelenParticipatieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top