Skip to content
Archieffoto. Fotocredit: gemeente Wassenaar

Extra besloten vergadering over bestemmingsplan Valkenhorst

8 mei 202459 second read

Op 14 mei zal de commissie Fysieke Leefomgeving van de gemeente een extra, besloten vergadering houden, zo blijkt uit een informatiebrief van het college aan de gemeenteraad. Tijdens deze sessie worden enkele documenten besproken. Deze zijn van belang voor de behandeling van een lopend beroep tegen het bestemmingsplan Valkenhorst bij de Raad van State.

De noodzaak voor geheimhouding is gebaseerd op de Wet open overheid en betreft economische, financiële en bestuurlijke belangen. Dit beroepsschrift tegen het bestemmingsplan kan potentieel grote gevolgen hebben voor zowel de positie van de gemeente Wassenaar als andere belanghebbenden, wat de keuze voor een gesloten deur-vergadering rechtvaardigt.

De documenten die ter sprake komen, waaronder replieken en onderhandelingsdetails met Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), zijn tot nader order niet publiek toegankelijk. Zelfs binnen de ambtelijke organisatie is toegang tot deze stukken strikt gelimiteerd, om naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Schending van de opgelegde geheimhouding kan strafrechtelijke gevolgen hebben.

De geheimhouding blijft van kracht tot de Raad van State een definitieve uitspraak doet over het beroep. Op 28 mei houdt de Raad van State zitting over de bezwaren van natuurorganisaties tegen het bestemmingsplan Valkenhorst. Na minstens zes weken volgt dan een uitspraak.

Tags

Besloten commissievergaderingBestemmingsplan ValkenhorstFysieke LeefomgevingGemeenteraadValkenhorstWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top