Skip to content

School op het Huibregtse veld, de beste keuze!

15 mei 20244 minute read

Weinig onderwerpen lijken in ons dorp gespaard voor een politiek dispuut. In juni zal de gemeenteraad de knoop doorhakken of een Integraal Kindcentrum (IKC), de fusie van de st-Jan Baptist en st-Jozefschool, mag worden gebouwd op het Huibregtse veld. Samen met de kinderopvang van Norlandia in de Huibregtse school ontstaat een school voor bijna 480 kinderen in Wassenaar Noord in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De PvdA-fractie legt graag nog eens uit waarom op deze locatie onderwijs en ook een nieuwe impuls kan geven aan de kwaliteit van de omgeving samen kunnen gaan.

Wat is een IKC?

Een IKC biedt kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar een ononderbroken ontwikkeling. Zo wordt voor- en naschoolse opvang en het basisonderwijs aan elkaar gekoppeld. Omdat de kinderen zo jong als mogelijk met elkaar leren spelen en leren wordt de kansgelijkheid vergroot. Van belang is dat in de huidige Huibregtse school het kinderverblijf en de Naschoolse opvang van Norlandia is gevestigd. Zo ontstaat er een uniek samenwerkingsverband tussen de nieuwe school en Norlandia. Dit is één van de belangrijke redenen om voor het Huibregtse veld te kiezen. Hier kan een school ontstaan waar generaties lang kinderen uit Wassenaar Noord vanaf 0 tot 13 jaar zich kunnen ontwikkelen en een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan een goede start voor deze kinderen. 

Waarom op het Huibregtse veld?

Het gebouw van de nieuwe school neemt 2600 m2 in beslag en kent twee bouwlagen. Sommigen typeren dit als een megaschool maar dat valt mee. Ter vergelijking, de huidige voetbalkooi is 500 m2, dus de nieuwe school is ruim 2 keer de voetbalkooi en heeft twee lagen, groen rondom de nieuw school krijgt een nieuwe impuls en de biodiversiteit wordt verbeterd. Er komt een groene speelplaats waarvan ook kinderen uit de omgeving gebruik kunnen maken. Er wordt inderdaad een stuk grasveld gebruik voor de bouw van een nieuwe school maar dat is gelet op de belangen goed verdedigbaar.

In de plannen die zijn voorgelegd aan de gemeenteraad wordt gekozen om de school niet aan de straatkant van de Groeneveltlaan te plaatsen maar meer midden op het veld tegen de Huibregtse school. Parkeren en het halen en brengen van de kinderen zal bij het in- en uitgaan van de school vooral aan de Burmanlaan plaatsvinden. Uit de onderzoeken van verkeersdeskundigen is gebleken dat op een veilige en verantwoorde manier kan. Een ander geluid dat we horen is dat er een gasleiding loopt waardoor er risico’s worden gelopen. Het moge duidelijk zijn dat er niet kan worden gebouwd als dit het geval zou zijn.

Er loopt inderdaad een gasleiding maar die levert geen risico op. Tegenstanders van bouwen in ons dorp roepen steevast dat dit in strijd is met de structuurvisie van de gemeente. Dat is echter onjuist. De structuurvisie is geen juridisch document maar geeft op hoofdlijnen de koers aan voor wat voor gemeente Wassenaar wil zijn. Er is wel degelijk plaats voor nieuwe ontwikkelingen. Een groene school in een kwalitatief groene omgeving is zo’n ontwikkeling zeker als het algemeen belang daar ook nog eens in mee wordt genomen. Een ander argument is dat het Huibregtse veld een gemeentelijk monument is. Dat is onjuist. De Huibregtse school is een gemeentelijk monument maar staat los van het veld. Dat staat niet op de monumentenlijst. Kortom, tegenstander trekken oneigenlijk en onjuiste beweringen uit de kast om de nieuwe school tegen te houden!

Waarom niet op de locatie van de st-Jozefschool

Uit eerdere onderzoek is gebleken dat er onvoldoende ruimte is aan de Thorbeckestraat om hier een school voor 500 kinderen te vestigen. De beschikbare ruimte is 1840 m2 en onvoldoende want er is 2600 m2 nodig voor het schoolgebouw. En dan heb je nog geen speelplaats en fietsenstalling. Ook de verkeerssituatie is er niet veiliger dan bij het Huibregtse veld. Er is geen gymzaal en ook geen kinderopvang. Geen alternatief dus. 

Wij, de PvdA fractie zal zich sterk blijven maken voor het IKC op het Huibregtse veld, voor kansgelijkheid door goed onderwijs en dat kan in een kwalitatief mooie groene omgeving. Dat zijn vaak lastige keuzes maar wij maken ze.

De PvdA-fractie

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top