Skip to content

Finale beslissing Valkenhorst nadert

De Vrienden van Wassenaar
19 mei 20242 minute read

Op 28 mei zal bij de Raad van State de hoorzitting plaatsvinden naar aanleiding van het beroep dat de gemeente Wassenaar, de Vrienden en andere maatschappelijke organisaties hebben ingesteld tegen het bestemmingsplan Valkenhorst. Het gaat daarbij om een grootschalig woningbouwplan van de gemeente Katwijk ten noorden van ons dorp. Wij zullen bij de hoorzitting aanwezig zijn om desgevraagd op de vragen en opmerkingen van de rechters te reageren. Binnen zes weken na de hoorzitting zal de uitspraak volgen. Waarom hebben de Vrienden in september 2022 ook alweer beroep aangetekend?

Vooropgesteld zij dat de Vrienden niet tegen woningbouw per se zijn op het gebied aangeduid als Valkenhorst. Te veel mensen kunnen geen betaalbaar huis krijgen. Dus is woningbouw noodzakelijk. Maar daarbij moeten andere belangrijke factoren die een goed leefmilieu bepalen niet vergeten worden. En daar is het mis gegaan bij het bestemmingsplan van Katwijk voor Valkenhorst. Uiteindelijk zal een dorp ontstaan ter grootte van Wassenaar, waarbij de effecten op de omgeving niet goed zijn meegenomen; Katwijk heeft de bezwaren en eerdere afspraken met Wassenaar niet serieus genomen.

Zo is het mogelijk dat er op de gemeentegrens hoogbouw komt en wordt de woningbouw in het gebied Zijlhoek/de Woerd niet meegenomen in de plannen. Ook vragen wij ons af wat er van de buffer van 1500 meter tussen Wassenaar en Valkenhorst nog over zal blijven. De veelbesproken ‘groene zone’ dreigt alleen op Wassenaars grondgebied te ontstaan, terwijl Katwijk ‘zijn’ grondgebied alleen maar wil ‘verstenen’. Daarmee zal ‘onze’ groene zone een recreatiepark worden voor de bewoners van Valkenhorst. Daarbovenop is er mogelijk ook nog sprake van een dronesvliegveld met gevolgen voor ons luchtruim.

Wij hadden gehoopt dat de afgelopen jaren Wassenaar en Katwijk tot een compromis zouden zijn gekomen, waardoor we ons beroepschrift hadden kunnen intrekken. Dat is helaas (nog) niet het geval, alhoewel er wel wordt overlegd tussen beide gemeenten. Het resultaat is blijkbaar nog niet zodanig dat het beroepschrift van Wassenaar wordt ingetrokken.

Om de druk op de ketel te houden heeft ons gemeentebestuur zelfs een repliek ingediend op het verweer van Katwijk tegen het beroep. Deze week is de gemeenteraad door het college achter gesloten deuren bijgepraat en hebben Raadsleden kennis kunnen nemen van de tot geheim verklaarde repliek. En wie weet leidt dit allemaal op 28 mei tot een verrassende ontknoping.

Tags

ColumnDe Vrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top