Skip to content

DLW wil een standpunt over onze wegen niet overlaten aan beroepstoeters

24 mei 20243 minute read

Er zijn niet veel onderwerpen waarmee bij iedere inwoner van Wassenaar, van jong tot oud, te maken heeft. Het verkeer in onze gemeente is zo’n onderwerp. Verkeersveiligheid en verkeersoverlast (geluid, vervuiling en sluipverkeer) is nauw gerelateerd aan hoe je de wegen categoriseert. Is of wordt het een doorgaande 50 km/h-route, een 30 km/h-weg of een woonerf, om maar wat te noemen. Maar juist bij het onderwerp wegencategorisering, waar ik het in deze bijdrage over ga hebben, kun je constateren dat er een kleine groep is die zich heel intensief bezighoudt met het onderwerp. Dit onderwerp (en de gevolgen daarvan) gaat aan veel inwoners voorbij, totdat het op de uitvoering aankomt.

Besluiten nemen zonder voldoende rekening te houden met de belangen van de inwoners is iets dat niet meer thuishoort in een moderne democratie. De kleine groep belangenbehartigers die het hardst roept om op (bijna) alle wegen de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/h, heeft geen oog voor de belangen van scholieren en anderen die aangewezen zijn op openbaar vervoer. Ook heeft deze groep weinig oog voor het economische belang van doorstroming en voor het belang van hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulances die snel ter plekke moeten kunnen zijn.

Een referendum waarbij de inwoners alleen maar gevraagd wordt ergens voor of tegen te stemmen is daarom geen oplossing. Die overweging was aanleiding voor een door ons gesteunde motie waarbij door de raad aan het college werd gevraagd een Burgerberaad te organiseren. Daarbij gaat het om een representatieve (gelote) groep inwoners die zich in een zogeheten Burgerberaad over een complex maatschappelijk probleem buigt, in plaats van een kleine groep van beroepstoeters.  Het gaat immers over een raadsbesluit waarvan meer dan 27.000 inwoners de gevolgen zullen ervaren.

In april jongstleden kwam er een terugkoppeling van het college dat het in de motie genoemde bedrag onvoldoende was om het Burgerberaad op een juiste manier te kunnen uitvoeren. Er was meer geld voor nodig. Een motie om dat in orde maken zal in de komende raadsvergadering aan de orde komen. Uiteraard zal ik daarmee instemmen. Als je iets doet, doe het dan goed.

De discussie over sluipverkeer en verkeersveiligheid is nu al bijna 40 jaar een discussie waarin geen spijkers met koppen geslagen werden.  De voorgaande coalitie, die nu als oppositie zoveel commentaar heeft, was niet in staat in haar collegeperiode tot een besluit te komen. Het is nu tijd voor een breed gedragen besluit, waarbij de echte problemen op adequate wijze worden aangepakt en waarin de overgrote meerderheid zich kan vinden.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top