Skip to content
Burgemeester Leendert de Lange reikt de gemeentelijke legpenning uit aan mevrouw Irina Simon - Renes. Fotocredit: Nicolas Roudier

Artistiek leider ICMF, Irina Simon-Renes, ontvangt gemeentelijke legpenning

27 mei 20242 minute read

Als blijk van waardering voor haar onschatbare bijdrage aan ons gemeenschapsleven en het hoogstaand cultureel verrijken van ons dorp ontving mevrouw I. (Irina) Simon-Renes afgelopen donderdag de gemeentelijke legpenning. Burgemeester Leendert de Lange reikte die avond de legpenning na afloop van het dankconcert aan haar uit.

Verdiensten

Mevrouw Simon-Renes vond, naar eigen zeggen, ‘haar geluk in ons dorp’ en wilde haar dorpsgenoten bedanken voor het warme welkom en tevens kennis laten maken met ‘haar’ klassieke muziek. Mevrouw Simon-Renes is een hoogopgeleide violiste van wereldfaam en heeft middels het ICMF Wassenaar een stimulerend, energiek en inspirerend cultureel initiatief gegeven. Als artistiek leider van het ICMF heeft zij zich immer onbaatzuchtig toegewijd en ons dorp cultureel verrijkt.

International Chamber Music Festival (ICMF)

Het ICMF is vijftien jaar geleden opgericht door mevrouw Simon-Renes met vrienden en vriendinnen en de vrijwilligers hebben, dankzij sponsoren, donateurs en de vrijwillige inzet van collega-artiesten, meeslepende concerten voor jong en oud georganiseerd. Jaarlijks vond het festival plaats in de maand mei, met uitzondering van de coronajaren. Het ICMF heeft een brug geslagen tussen generaties en drempels verlaagd voor een inclusieve ervaring.

Dankconcert en afscheid

Met een lach en een traan nam het ICMF na vijftien jaar afscheid met een dankconcert dat afgelopen donderdag plaatsvond in de Dorpskerk van Wassenaar. Het is de organisatie niet gelukt om na afloop van de pandemie het festival te herdefiniëren. Met dit concert ging de dank van het inmiddels afgetreden bestuur uit naar alle donateurs, vrienden en sponsoren bedanken voor de jarenlange steun.

Bron: gemeente Wassenaar

Fotocredit: Nicolas Roudier

Tags

DankconcertGemeentelijke LegpenningICMFInternational Chamber Music FestivalIrina Simon - Renes
Gerelateerde artikelen
Back To Top