Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Wassenaar blijft zich inzetten voor groen in Valkenhorst

29 mei 20242 minute read

De gemeente Wassenaar werkt sinds 2017 mee aan de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Dit gebied wordt ontwikkeld tot een plek om te wonen, werken en recreëren. Een belangrijk onderdeel van dit project is het behouden en versterken van een groene verbinding tussen de duinen en het Groene Hart. Deze laatste groene corridor in de regio is belangrijk voor de natuur en de leefomgeving.

Wassenaar, Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan een goede balans tussen woningbouw en natuurbehoud. Toen Katwijk meer woningen wilde bouwen dan oorspronkelijk afgesproken, stemde Wassenaar hiermee in, op voorwaarde dat de zorgvuldig in te richten overgang van de groene zone naar woningbouw behouden blijft en dit vastgelegd wordt in de plannen. Deze afspraken werden in 2020 en 2021 officieel gemaakt. Helaas zijn deze afspraken niet vastgelegd in het bestemmingsplan; voor Wassenaar reden om beroep in te stellen bij de Raad van State.

In de afgelopen maanden hebben Wassenaar en Katwijk de intensieve samenwerking voor een oplossing voor het groen in het zuidelijke deel van Valkenhorst voortgezet. Beide gemeenten zijn het eens hoe de natuurlijke kwaliteit uit de groene zone wordt ingebracht in de woningbouw van Valkenhorst. Over de zorgvuldige inrichting van dit overgangsgebied is geen discussie meer.

Het laatste punt van discussie is hoe deze afspraken in de planregels van het bestemmingsplan vastgelegd moeten worden. Wassenaar wilde dit vóór de zitting samen met Katwijk regelen, zodat aan de Raad van State kon worden gevraagd deze regels officieel vast te stellen. Vorige week liet Katwijk echter weten dat het niet lukt om deze afspraken vóór de zitting vast te leggen. Katwijk wilde in aanloop naar de Raad van State-zitting hier geen energie meer in steken.

Wassenaar blijft daarom bij haar standpunt dat de planregels als volgt worden aangepast: de regels voor Deelgebied-2 worden vastgesteld zoals afgesproken in de Nota van Uitgangspunten van Katwijk van februari 2024 en in de planregels wordt vastgelegd dat de gebouwen aan deze regels moeten voldoen. De verwachting is dat de Raad van State over ongeveer zes tot twaalf weken een uitspraak doet.

Tags

GemeenteGroene ZoneKatwijkValkenhorstvliegkamp valkenburgWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top