Skip to content

HartvoorWassenaar: Het burgerberaad

30 mei 20243 minute read

In 2021 heeft de toenmalige raad besloten om alle wegen in Wassenaar te categoriseren. Het “wegcategoriseringsplan”. Grofweg worden de wegen in Wassenaar onderverdeeld in Gebieds Ontsluitings Wegen (GOW) en Erf Toegangs Wegen (ETW).

GOW’s zijn doorgangswegen. Voorbeelden: Prinsenweg, Lange Kerkdam, Wittenburgerweg.

Een ETW is in principe een straat in een woonwijk.

Vervolgens wordt per weg gekozen voor een maximum snelheid van 30 km/u of 50 km/u.

Over woonwijken bestaat niet veel discussie, dat is 30 km/u. Maar er is nogal wat discussie over een aantal wegen waar nu nog 50 km/u gereden wordt. Moeten die ook 30 km/u worden? HartvoorWassenaar wil in ieder geval dat de Wittenburgerweg en de Groot Haesebroekseweg 50 km/u blijven.

Hoe staat het in de gemeenteraad?

Een meerderheid in de raad is voorstander om nagenoeg alle wegen een maximum snelheid te geven van 30 km/u. Alleen, binnen de coalitie (VVD,CDA,PvdA.D66,DLW) is men het niet eens. Met gevolg dat de coalitie geen beslissing wil nemen.

Die wordt uitgesteld, maar daar moet een goede reden voor gevonden worden. Dus is bedacht dat een burgerberaad moet plaatsvinden. Een mooi verhaal om de beslissing uit te stellen.

Het burgerberaad

Het burgerberaad kwam dus ineens uit de lucht vallen. Het bijzondere is dat dit door de coalitie werd voorgesteld, net nadat diezelfde coalitie tegen een ècht democratisch instrument, het referendum, had gestemd.

Het burgerberaad gaat meer dan € 200.000 kosten. € 20 per Wassenaars huishouden. Alleen maar om een beslissing uit te stellen. En het legt een behoorlijk beslag op de ambtelijke organisatie. Bovendien is het zeer de vraag of het een zinnig instrument is om de meest gewenste beslissing te bereiken.

Want het burgerberaad zal een jaar kosten, plus verdere besluitvorming, en dan zit je al tegen de volgende verkiezingen aan. En nadat de beslissing is genomen moet het uitvoeringsplan worden opgesteld. Na de verkiezingen verandert de samenstelling van de raad en is er grote kans op een nieuwe meerderheidscoalitie. En dan gaat het hele spel opnieuw beginnen.

Het is niet goed dat een besluit dat in 2021 wordt genomen simpelweg niet wordt uitgevoerd, en in 2026 het besluit opnieuw wordt genomen.

HartvoorWassenaar

We vinden het heel erg dat besluitvorming op deze manier plaats vindt. Een coalitie die enorme kosten op de Wassenaarse samenleving afwentelt omdat ze het onder elkaar niet eens kunnen worden, terwijl er in de raad wel een meerderheid is. En het gevolg is dat er weer geen beslissing wordt genomen.

En dat leidt dan wel eens tot felle discussies. Wij vragen ons dan af waardoor dat komt.

HartvoorWassenaar staat voor goed bestuur. Heel goed bestuur.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top