Skip to content

Mantelzorg en vakantie blijkt goed mogelijk

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
14 juni 20242 minute read

Als je als Mantelzorger zorgt voor iemand, is het dan wel mogelijk om vakantie te gaan? Die vraag werd positief beantwoord op het Odense Café van SMOW dat dit keer werd georganiseerd bij Amarosa.

“Als je muziek speelt, dan zie je mensen met dementie helemaal opleven. Dat is fantastisch om mee te maken”, zegt fluitist Hanspeter Spannring over musiceren tijdens Odense cafés.

De avond begon met muziek van zelfstandig harpiste Annemieke Ijzerman en van fluitist Hanspeter Spannring van het Nederlands Filharmonisch Orkest. Na een pauze met appeltaart, luisterden de circa 25 bezoekers naar de verhalen van Rien en Jenny Vlam, twee enthousiaste vrijwilligers van het Vakantiebureau. Deze stichting verzorgt al ruim 50 jaar vakanties voor hele diverse doelgroepen. Mantelzorgers en hun partners, gezinnen met een kind dat ernstig ziek is, senioren, mensen met een visuele handicap, mensen met een licht verstandelijke handicap, met de ziekte van Huntington. De vakanties worden mogelijk gemaakt met behulp van 1500 vrijwilligers, vaak gepensioneerde professionals uit de zorg.

Op deze avond was ook toevallig een oud deelnemer van het Vakantiebureau aanwezig “Het was fantastisch. Mijn man en ik zijn twee jaar geleden voor de eerste keer gegaan, en kort daarop nog een keer. Je kunt deelnemen aan activiteiten, maar het hoeft niet”.  Dat benadrukken Rien en Jenny ook: je kunt even wat doen apart van je zieke partner, maar dat hoeft niet. Je kunt een stuk gaan fietsen of wandelen, maar dat kan ook met een vrijwilliger worden gedaan. En wie even een boodschap wil doen of een bezoekje wil brengen aan een museum, kan dat gerust doen, er is altijd iemand die intussen bijvoorbeeld een spelletje met je partner kan doen. Er zijn sinds kort ook een aantal weken waarin er vooral jongere mantelzorgers met hun partners, in de leeftijd van 25 tot 50 jaar, zich kunnen inschrijven.

Vakantiebureau vind zijn oorsprong bij de Protestantse kerkgemeenschap, maar tegenwoordig zijn de vakanties neutraal van opzet. De formule lijkt goed te werken. Wat betreft de ervaringsdeskundige gaat ze nog vaak mee. Ook dit jaar heeft ze zich ingeschreven. De vakanties kosten 900 euro per persoon, een tegemoetkoming in de kosten van 250 euro is mogelijk dankzij een steunfonds van het Vakantiebureau.  Meer informatie is te vinden op www.vakantiebureau.nl

Tags

MantelzorgOdensecafeSMOWStichting Maatschappelijke Ondersteuning WassenaarVakantieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top