Skip to content

Energietoeslag verkeerd uitbetaald door onjuistheid in verwerking

16 juni 20242 minute read

Gemeenten betalen in opdracht van het Rijk energietoeslag uit. Bij de uitbetaling van de tweede ronde energietoeslag 2023 aan inwoners van Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten zijn onjuistheden geslopen. In totaal kregen 322 inwoners van de 3 gemeenten de energietoeslag, terwijl zij daar eigenlijk geen recht op hadden. Betrokken inwoners krijgen een brief met excuses en het verzoek om het geld terug te betalen. De gemeenten gaan het geld niet terugeisen.

Inwoners om wie het gaat, krijgen van gemeente Leidschendam-Voorburg volgende week een brief met excuses. De betaling vond plaats in december 2023. Omdat de gemeente het geld onterecht heeft overgemaakt en de betaling lang geleden is gedaan, vragen we inwoners om het geld terug te betalen. De gemeente zal niet tot actieve invordering overgaan. We willen voorkomen dat inwoners in de problemen komen door het handelen van de gemeente. En dat inwoners hierdoor misschien gaan aarzelen om hulp te vragen.

Oorzaak

De foutieve uitbetaling is gedaan aan inwoners met een inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens voor de energietoeslag. Deze fout is ontstaan door handmatige verwerking van gegevens. Er is hard gewerkt aan het uitbetalen van de energietoeslag en in het grootste deel van de gevallen is het goed gegaan. We betreuren dat er onjuistheden zijn ontstaan.

Onderzoek

In samenwerking met het Inlichtingenbureau van de Rijksoverheid is onderzoek gedaan. Hierbij is gekeken wat er mis is gegaan en hoeveel inwoners betrokken zijn. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om in de toekomst zulke onjuistheden te voorkomen.

Ondanks de onjuiste betalingen past dit naar verwachting in de begrote middelen voor de energietoeslag 2024.

Tags

EnergietoeslagGemeenteLeidschendam-VoorburgOnjuiste verwerkingUitbetalingVoorschotenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top