Skip to content

HartvoorWassenaar: Groot Nieuws!!

17 juni 20243 minute read

In De Wassenaarse Krant van afgelopen vrijdag meldt de lokale reporter dat Henri Hendrickx het fractievoorzitterschap heeft overgedragen aan Nicolás Pesman. En dat kort daarna het weer is omgekeerd.

De lokale reporter vond dit groot nieuws en vroeg zich af waarom we daar geen mededelingen over hebben gedaan. Hij schreef er smeuïg (juicy) over.

Verantwoordelijkheid

Hendrickx was korte tijd afwezig. Normaal gesproken treedt de tweede fractievoorzitter op als vervanger.

Tijdens zijn afwezigheid vond een bijeenkomst van de vertrouwenscommissie plaats. Dit is de enige commissie waarbij de fractievoorzitter zich niet mag laten vervangen. Dus de keus was: of niemand van HartvoorWassenaar aanwezig of tijdelijk het fractievoorzitterschap overdragen zodat een fractievoorzitter van HartvoorWassenaar bij deze commissie aanwezig kan zijn. Aangezien we de grootste fractie zijn en we onze verantwoordelijkheid nemen, hebben we even van fractievoorzitter gewisseld. Zo heeft de volledige fractie besloten. Zodat de dienst doende fractievoorzitter er bij kon zijn en HartvoorWassenaar vertegenwoordigd was. Een technische handeling. Groot nieuws, dus.

De vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie is een commissie waarvan wat besproken wordt absoluut geheim moet blijven. Houdt een van de fractievoorzitters zich niet aan de geheimhoudingsplicht, dan wordt aangifte gedaan bij justitie. Strafvervolging zal plaatsvinden en veelal wordt door de rechter een straf opgelegd.

Het onderwerp van de vertrouwenscommissie is de Burgemeester.

De commissie is van groot belang bij het benoemen, herbenoemen en eventueel ontslaan van de Burgemeester.

De andere belangrijke taak is het jaarlijks beoordelen van de Burgemeester.

Herbenoemen van de Burgemeester

De ambtsperiode van een burgemeester is 6 jaar. Deze Burgemeester is in 2019 benoemd en zijn ambtsperiode loopt volgend jaar af. Dan wordt besloten tot al dan niet herbenoemen van deze Burgemeester. Om die reden is, het jaar voor herbenoeming, het beoordelingsgesprek het belangrijkste gesprek in de 6 jaar van een burgermeesterschap.

Dit jaar, een jaar voordat de herbenoeming aan de orde is, geven de fracties ook nadrukkelijk aan of zij al dan niet voor herbenoemen van deze Burgemeester zijn, in 2025. Dat geeft deze beoordelingsronde extra veel gewicht.

HartvoorWassenaar

De fractie van HartvoorWassenaar heeft uitgebreid gesproken over deze Burgemeester. We hebben alle aspecten van zijn functioneren en veel van zijn gedragingen beoordeeld. Bij de beoordeling hebben we zijn waarde van Wassenaar gewogen en vooral ook welke waarde van Wassenaar de Burgemeester de komende 6 jaar nog kan toevoegen.

We hebben een zeer weloverwogen oordeel.

Als grootste fractie zullen we daar zeer goed mee omgaan en vooral ook naar de Wassenaarders luisteren.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top