Skip to content
Den Deylschool. Archieffoto.

video powned zorgt voor ophef (update)

18 juni 20243 minute read

Een video van omroep PowNed zorgt voor ophef. In de video, waarin een pleegvader wordt geïnterviewd, wordt onder meer melding gemaakt van de aanranding van een 14-jarig meisje op de Internationale Schakelklas van het Da Vinci College in Wassenaar aan de Middelweg (oude Den Deylschool). De pleegvader van het meisje laat weten dat de daders bewoners zijn van het asielzoekerscentrum (AZC). Hij spreekt van een onveilige situatie rondom de school. Tevens laat hij in de video weten dat hij nog niets van de politie heeft gehoord.

Klik hier voor de video van PowNed

Namens de fractie van Hart voor Wassenaar kondigde Henri Hendrickx maandagavond in de commissie Fysieke Leefomgeving aan dat zijn fractie vragen gaat stellen over hetgeen zou hebben plaatsgevonden. Gisteravond stelde Hendrickx vragen over de kwestie aan de portefeuillehouder Openbare orde en Veiligheid (burgemeester De Lange) tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen.

Burgemeester De Lange gaf aan dat hij contact heeft gehad met de schoolleiding van de Internationale Schakelklas. Hij verklaarde dat in dit geval ‘volgens protocol’ is gehandeld. Dat betekent dat bij een strafbaar feit aangifte wordt gedaan bij de politie. ‘Dat is in dit geval ook gebeurd,’ vertelde De Lange gisteravond. Hij benadrukte met klem dat er geen incidenten buiten het juridische circuit gehouden. “Deze zaak wordt met de grootste zorgvuldigheid en ernst aangepakt.” De burgemeester gaf daarbij aan dat hij zich als vader en burgemeester heel goed kan voorstellen dat je alles aangrijpt als het gaat om de veiligheid van je eigen kind. De Lange gaf aan dat hij de school heeft gevraagd om het 14-jarige meisje verder op weg te helpen, daarbij verwijzend naar de verantwoordelijkheid van het Da Vinci College. “Ieder kind heeft recht op een veilige schoolomgeving.”

De zaak wordt ‘zeer serieus’ opgepakt door de politie, is daarmee nog volop bezig en staat in contact met de pleegouders, meldde De Lange aan de raadscommissie. De burgemeester gaf verder aan dat op het AZC Duinrell zich twee groepen bevinden, namelijk de reguliere opvang van 18+ asielzoekers en 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). In totaal verblijven 930 mensen in het asielzoekerscentrum. “Het is nu zaak dat politie en justitie in alle rust hun werk kunnen doen.”

Reactie van een woordvoerder namens de politie:

Wij onderzoeken momenteel een melding van aanranding op een school in Wassenaar. Het onderzoek bevindt zich in de verkennende fase, wat betekent dat we gesprekken voeren met de betrokkenen, wat kan leiden tot het doen van aangifte. In maart hebben wij aangiftes ontvangen van aanranding en verkrachting. De onderzoeken naar deze twee zaken zijn nog steeds in volle gang.

Zoals altijd gaan wij uiterst zorgvuldig en terughoudend om met het delen van informatie. Omwille van de privacy van de betrokkenen en het belang van het onderzoek kunnen er nu geen verdere mededelingen worden gedaan.

Tags

AanrandingDa Vinci CollegeFysieke onveiligheidInternationale schakelklasPowNedVideoWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top